ข้อมูลของ ปัทวรรณ ต้นการะเกด

 • อีเมล [email protected]
 • โทรศัพท์ 660966506635
 • เพศ หญิง
 • อายุ 30
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • ลักษณะงานที่ต้องการ

 • วันที่พร้อมเริ่มงาน ทันที
 • ลักษณะงานที่ต้องการ ประจำ
 • สถานที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
 • ตำแหน่งงานที่ต้องการ

 • 1. Marketing Manager
 • 2. Marketing

เกี่ยวกับฉัน

ประวัติย่อ: ชื่อ: ปัทวรรณ ต้นการะเกด ตำแหน่งที่ต้องการ: Marketing Specialist ประสบการณ์การทำงาน: 5 ปี

ความสามารถหลัก:

 • ความเชี่ยวชาญในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาด
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 • สามารถสื่อสารและนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • ความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เช่น Google Analytics, SEO, SEM, และ Social Media

การศึกษา

 • 2016 - 2019
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  ปริญญาตรี

  สาขาวิชา Marketing เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.79

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2021 - 2023
  Airways Service Co.,Ltd

  Marketing Specialist (ปี 2021 - 2023)

  -วิเคราะห์ข้อมูลและตัวเลขเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด
  -พัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
  -บริหารและควบคุมงบประมาณการตลา

 • 2019 - 2021
  Food Labs Co.,Ltd

  Marketing Coordinator

  -วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย
  -สร้างและปรับปรุงเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
  -ประสานงานกับทีมงานและหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างแบรนด์

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ

Social Media Marketing

ภาษา

English
เชี่ยวชาญ