ข้อมูลของ วิศรุต เนียมทองดี

 • อีเมล [email protected]
 • โทรศัพท์ +66800434916
 • เงินเดือน 15,000.00 ฿ / รายเดือน
 • เพศ ชาย
 • อายุ 24
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 เดือน+
 • ลักษณะงานที่ต้องการ

 • วันที่พร้อมเริ่มงาน ทันที
 • ลักษณะงานที่ต้องการ ประจำฟรีแลนซ์
 • สถานที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานครนนทบุรี
 • ตำแหน่งงานที่ต้องการ

 • 1. Graphic Design
 • 2. Editor