ทำความรู้จักกับพนักงานบัญชี สมัครงานบัญชีต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

ทำความรู้จักกับพนักงานบัญชี สมัครงานบัญชีต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง พนักงานบัญชีเป็นตำแหน่งที่ถือได้ว่าได้รับความสนใจและมีผู้คนจำนวนมากที่มีความรู้และความถนัดในด้านนี้ ซึ่งการสมัครงานบัญชีในแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย จะเห็นได้ว่าการสมัครงานบัญชีถือได้ว่าเปิดกว้างมาก ๆ สำหรับการสมัครงานบัญชีก็สามารถสมัครกันได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือการยื่นอีเมลสมัครงาน สำหรับวันนี้ JOBKUB จะพาทุกท่านมาดูการสมัครงานบัญชีจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร และพนักงานบัญชีมีหน้าที่ในการทำงานด้านในบ้าง

สารบัญ

 

พนักงานบัญชีคืออะไร

สมัครงานบัญชี

พนักงานบัญชีเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการกับเรื่องทางการเงินและบัญชีภายในองค์กรหรือบริษัท เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการเงินต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการเงิน เช่น บัญชีแยกประเภทต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีเงินเดือน เป็นต้น พนักงานบัญชียังเป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเงิน รวมถึงการดูแลและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและแม่นยำในการบัญชีขององค์กร

 

คุณสมบัติพนักงานบัญชี

สมัครงานบัญชี

คุณสมบัติที่พนักงานบัญชีควรมีอาจแตกต่างกันไปตามบริบทและตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นนี่คือคุณสมบัติที่ส่วนใหญ่ของพนักงานบัญชีคาดหวัง

 • ความรู้และทักษะทางบัญชี : ความรู้และความเข้าใจในหลักการบัญชี ระบบบัญชีทางการเงิน การบันทึกบัญชี และการทำงานกับรายงานการเงิน เช่น การจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ
 • ทักษะทางเทคนิค : ความคล่องแคล่วในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีและเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน
 • การวิเคราะห์และการสรุปผล : ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการเงิน และการสรุปผลการเงินเพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เข้าใจและตัดสินใจทางธุรกิจได้ถูกต้อง
 • ความรอบรู้ทางกฎหมายและข้อบังคับ : การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น กฎหมายภาษี กฎระเบียบการบัญชี และข้อบังคับทางการเงินอื่นๆ
 • การทำงานรอบรู้และความรอบรู้ทางธุรกิจ : ความเข้าใจในกระบวนการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าใจในธุรกิจหลักขององค์กร
 • ความรอบรู้ทางการสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมหรือฝ่ายอื่นๆ ในองค์กร
 • ความระมัดระวังและความรอบรู้ในรายละเอียด : ความพร้อมในการจัดการรายละเอียดและข้อมูลทางการเงินอย่างรอบคอบ และการทำงานอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความเป็นไปได้ของข้อมูล

คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้

 

หน้าที่พนักงานบัญชี

สมัครงานบัญชี

 • บันทึกบัญชี : ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลการเงินและทำการบัญชี เช่น บันทึกธุรกรรมการเงิน เช่น ใบสำคัญรับ-จ่าย ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ และใบรับรองการชำระเงิน
 • จัดทำรายงานการเงิน : จัดทำรายงานทางการเงินตามความต้องการขององค์กร เช่น งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน รายงานการเงินรายเดือนหรือรายปี รายงานภาษี รายงานการเงินสำหรับผู้บริหารและสถาบันการเงินอื่นๆ
 • การตรวจสอบบัญชี : ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นระเบียบของข้อมูลการเงิน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล เช็คสอบรายการบัญชี และแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้อง
 • การจัดเตรียมงบการเงินและงบดุล : ทำการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินและงบดุลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือใช้ในการรายงานกับเจ้าของธุรกิจ พันธมิตรธุรกิจ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
 • การจัดการเรื่องภาษี : การคำนวณ การเตรียมเอกสาร และการบันทึกภาษี รวมถึงการยื่นรายงานภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษีอื่นๆ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการเงิน : ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น กฎหมายภาษี กฎระเบียบการบัญชี และข้อบังคับการเงินอื่นๆ
 • การให้คำปรึกษาทางการเงิน : ให้คำปรึกษาและข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้บริหาร ทีมงานภายในองค์กร หรือลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ขึ้นอยู่กับบริษัทและตำแหน่งงาน อาจมีหน้าที่เพิ่มเติมที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายการนี้ คุณควรตรวจสอบรายละเอียดงานที่ระบุในการประกาศหรือรายละเอียดตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นๆ อย่างชัดเจน

บทความแนะนำ

 

สรุป

สำหรับการสมัครงานบัญชีนั้นจะเห็นได้ว่ามีช่องทางมากมายที่เปิดรับสมัคร ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามก็จะมีตำแหน่งพนักงานบัญชีที่เปิดรับสมัครกันเป็นจำนวนมาก สำหรับใครที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำบัญชี หรือต้องการสมัครงานบัญชีก็อย่าลืมที่จะเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เพื่อให้การสมัครงานบัญชีของคุณนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี สำหรับใครที่ต้องการดูประกาศรับสมัครงานบัญชีสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา รับรองได้เลยว่ามีงานมากมายรอคุณอยู่เพียบ หรือใครที่กำลังมองหางานในตำแหน่งต่าง ๆ ก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยอย่างเต็มที่ ถ้าพร้อมแล้วรีบไปสมัครงานกันได้เลย

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น