1 งานที่พบ
แสดงที่นี่:1 - 1 งาน

  • ผู้ช่วยผู้บริหาร (เพศชายอายุไม่เกิน40ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้) เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, ไทย ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ ago เงินเดือน30,000.00 ฿ - 60,000.00 ฿ / รายเดือน

    งานภาพรวม ประสานงานแฟรนไชส์ซีในเรื่องเอกสารทั้งร้านเดิมและร้านที่กำลังจะเปิดใหม่ และ ตรวจสอบจัดการเอกสารทุกอย่างเบื้องต้นให้กับผู้บริหาร ดูแลบริหารตารางงานให้กับผู้บริหาร ประสานงานต่างๆกับแผนกต่างๆภายในบริษัทและภายนอก เข้าร่วมประชุมและติดตามงานเพื่อรายงานผู้บริหารจัดการงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1.ประสานงานแฟรนไชส์ซีในเรื่องเอกสารทั้งร้านเดิมและร้านที่กำลังจะเปิดใหม่ 2.จัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารสัญญา เอกสารการชำระเงิน 3. จัดทำคู่มือปฎิบัติงานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานธุรกิจแฟรนไชส์ 4.กำกับดูแลตรวจสอบเอกสาร - คัดกรองเอกสาร ก่อนที่จะถึงผู้บริหาร 5.กำกับดูแลบริหารจัดการตารางงานให้กับผู้บริหาร 6.ติดตามการเข้าร่วมประชุมกับกรรมการบริษัท และ หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 7.ติดต่อประสานงานภายนอกและภายใน อัพเดตงานต่างๆ รายงานผู้บริหาร (เช่น โปรเจคงาน) 8.ดูแลจัดทำรายงานบันทึกค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 10.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์