สายอาชีพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล

สายอาชีพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการทำงานในโลกสมัยใหม่อย่างมาก เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก สำหรับใครที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะพูด อ่าน เขียน สามารถใช้สมัครงานได้ทุกบริษัท ทั้งยังอัพเงินเดือนได้สูงกว่าคนที่ไม่มีสกิลภาษาอังกฤษอีกด้วย ดังนั้นมาดูกันว่า สายอาชีพเกี่ยวกับภาษาปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล มีอะไรบ้าง!!

สารบัญ

 

นักเขียน (Writer)

สายอาชีพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล

นักเขียน เช่น นักเขียนบทความการแพทย์ เขียนโฆษณา ขายสินค้า เป็นต้น ยิ่งมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษสามารถเขียนและอ่านได้ ยิ่งได้รับผลตอบแทนดี เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญมากกับการเป็นนักเขียน เพราะความสามารถในการเขียนภาษาที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีประสบการณ์การเขียนมากขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนั้น นักเขียนยังมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเป็นผู้ค้นคว้าเนื้อหางานที่ตนจะนำมาเขียนด้วย โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องเขียนงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ดี มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้ง การทำแคมเปญ การทำโฆษณา การค้าขายผ่านเว็บไซต์ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สายอาชีพนักเขียน สามารถสมัครงานได้ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่มีการเปิดรับจำนวนมาก เพื่อรองรับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการหางานกรุงเทพ ที่เป็นเมืองหลวงมีธุรกิจก่อตั้งจำนวนมาก หรือเขตพื้นที่ใกล้เคียงอย่างนนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง เป็นต้น

รายได้/เงินเดือน : ผู้มีประสบการณ์ 1-2 ปี มักมีช่วงรายได้เริ่มต้นที่ 18,000-20,000 บาท ตำแหน่งระดับ Mid Level หรือผู้มีประสบการณ์ 3-5 ปี มีช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 25,000-30,000 บาท และตำแหน่งระดับ Senior Level หรือผู้มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป มีช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 30,000-35,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของแต่ละบริษัทด้วย)

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (International Coordinator)

สายอาชีพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศมีหน้าที่สนับสนุนการค้าและการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายของทั้งลูกค้าและเป้าหมายทางการเงิน ประสานงานระหว่างประเทศคอยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า ทั้งที่มีอยู่และที่อาจจะมีในอนาคต และเตรียมการดำเนินธุรกิจทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เนื้องานที่ต้องอาศัยความรู้ในระดับนานาชาติ ทั้งในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า หรือประสานงานกับสถานที่และบริการต่าง ๆ ที่จะใช้จัดงานธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะ

สายอาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ มีเปิดรับสมัครงานทั่วประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และมีความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการหางานกรุงเทพ หรือหางานย่านนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปิดรับจำนวนมาก

รายได้/เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 25,000-30,000 ถ้าหากมีประสบการณ์สูงโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 30,000 บาท

 

ล่ามแปลภาษา (English Interpreter)

สายอาชีพด้านภาษาอังกฤษ ปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล

อาชีพล่ามแปลภาษามีงานให้ทำหลายประเภท เช่น แปลเอกสารราชการ เอกสารสัญญาธุรกิจ เอกสารทางนิติกรรม บทภาพยนตร์ บทพากย์อื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้ล่ามในการแปลทั้งสิ้น โดยต้องมีความเข้าใจในภาษาที่สูงมากพอที่จะทำการสื่อสารได้โดยไม่เกิดความบกพร่อง โดยเฉพาะเนื้อความเฉพาะทาง ที่หลายธุรกิจยังพึ่งพาล่ามที่มีความแม่นยำมากกว่าเทคโนโลยี เช่น การแพทย์ ศัลยกรรม ศาล เป็นต้น

อาชีพล่ามแปลภาษา เป็นอาชีพที่มีมานานแล้ว แต่กลับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีแอพพลิเคชั่นตอบสนองความต้องการก็ตาม แต่ล่ามแปลภาษาที่มีความถูกต้องและแม่นยำจึงได้รับความสนใจที่มากกว่านั่นเอง ซึ่งสามารถหางานล่ามแปลภาษาได้ทุกจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น หางานกรุงเทพ หางานสุราษฎร์ธานี หางานปทุมธานี หางานสมุทรปราการ หางานอยุธยา หางานนครศรีธรรมราช หางานพัทยา หางานอมตะนคร เป็นต้น

รายได้/เงินเดือน : มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ ตั้งแต่ 27,000 ถึง 45,000 บาทต่อเดือน

 

นักการตลาด (Marketing)

นักการตลาด (Marketing)

นักการตลาดมีหน้าที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท ทั้งการคิดและดำเนินการกลยุทธ์ในการทำแคมเปญการตลาดให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร โดยเฉพาะการตลาดแบบดิจิทัลที่นักการตลาดต้องอาศัยทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก เพื่อให้เท่าทันสื่อสมัยใหม่ และนำไปปรับใช้พัฒนาธุรกิจให้เติบมากยิ่งขึ้น

สายอาชีพนักการตลาดมีหลายสาขาอย่างมาก Marketing Consultant, Advertising marketing expert, Marketing Manager, Digital Advertising เป็นต้น ซึ่งเป็นสายอาชีพที่หางานง่าย เนื่องจากหลาบบริษัทต่างให้ความสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการหางานกรุงเทพ หางานเชียงใหม่ หางานหาดใหญ่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานขอนแก่น หางานชลบุรี หางานนนทบุรี หางานนิคมลาดกระบัง หางานนิคมเวลโกรว์ เป็นต้น

รายได้/เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เริ่มต้นตั้งแต่ 22,000 – 36,000 บาท

 

เจ้าหน้าที่การทูต หรือนักการทูต (diplomat)

เจ้าหน้าที่การทูต หรือนักการทูต (diplomat)

เป็นบุคคลที่รัฐแต่งตั้งให้ดำเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ อาชีพนี้ต้องมีความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือกฎหมาย และต้องมีความรู้เรื่องภาษาด้วย เพราะต้องติดต่อสื่อสารกันระหว่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีความท้าทายเรื่องการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การเป็นผู้แทนเจรจาและปกป้องผลประโยชน์ ตลอดจนปกป้องประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกับการสนับสนุนข้อมูลและความสัมพันธ์ฉันมิตร เป็นต้น

สายอาชีพเจ้าหน้าที่การทูต หรือนักการทูต ส่วนมากเปินรับสมัครที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือต้องสอบการทูตเพื่อเข้าร่วมทำงานต่อไป

รายได้/เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท และวุฒิป. โท เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท แต่สวัสดิการค่อนข้างดีเลยทีเดียว

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

ทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นสายอาชีพเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ปี 2024 รายได้ดี อนาคตไกล สำหรับคนที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจริง ๆ สามารถสมัครงานในสายอาชีพอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เนื่องจากการมีทักษะภาษาอังกฤษ กลายเป็นที่ต้องการในหลาย ๆ สายอาชีพ ส่วนใครที่สนใจสมัครงาน หรือหางานตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ สามารถหางานผ่านเว็บไซต์ JOBKUB ได้ เนื่องจากทางเราเป็นเว็บไซต์หางานที่มีระบบ AI. คอยจับคู่การหางานที่เหมาะสมให้แก่คุณ เพื่อให้ได้งานที่ใช่ และเจองานที่เหมาะสมมากที่สุด ทั้งยังฝากประวัติ Resume เพื่อเปิดโอกาสในการหางานได้ง่ายขึ้นด้วย เพราะบริษัทต่าง ๆ จะเข้ามาหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ จึงง่ายต่อการเรียกติดต่อสัมภาษณ์งานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น