สมัครงานกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมตัวหางานกฎหมาย

สมัครงานกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมตัวหางานกฎหมาย งานกฎหมายถือเป็นงานที่เราต่างคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับใครที่มีความชื่นชอบในงานด้านกฎหมายวันนี้ JOBKUB เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับงานกฎหมาย และที่สำคัญจะพามาดูกันว่าหากต้องการสมัครงานกฎหมายจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สำหรับใครที่ต้องการหรือกำลังมองหาสมัครงานกฎหมายอยู่นั้นห้ามพลาด รับรองว่าบทความในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการสมัครงานกฎหมายอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามรับชมกันได้เลย

สารบัญ

 

งานกฎหมายคืออะไร

สมัครงานกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมตัวหางานกฎหมาย

งานกฎหมาย (Legal profession) คือ อาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการแทนที่หรือการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นบุคคลทั่วไป องค์กร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ งานกฎหมายรวมถึงสายอาชีพหลายประเภท ซึ่งแต่ละอาชีพมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีระบบกฎหมายที่แยกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น

ทนายความ : ทนายความเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินงานทางกฎหมายและแทนที่ลูกค้าในศาลและในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย หน้าที่หลักของทนายความคือให้คำปรึกษาทางกฎหมายและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา หรือเป็นที่แทนที่ลูกค้าในกระบวนการศาล

นิติกร : นิติกรเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับรองเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา หรือเอกสารที่มีความสำคัญ และให้รับรองเอกสารดังกล่าวด้วยลายเซ็นต์ของตน

ผู้ดำเนินการในศาล : คือบุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยในกระบวนการทางกฎหมายในศาล เช่น กรรมการศาล นิติกรศาล หรือผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิ

อาญา/อาจารย์กฎหมาย : อาญาเป็นบุคคลที่มีหน้าที่แทนรัฐในการดำเนินการในกระบวนการศาลในคดีอาญา ส่วนอาจารย์กฎหมายคือบุคคลที่สอนและฝึกอบรมนักศึกษาทางกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : คือบุคคลที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความ

นอกจากนี้ยังมีงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านพิเศษ เช่น นักกฎหมายที่ทำงานในภาครัฐ นักกฎหมายที่ทำงานในภาคเอกชน นักกฎหมายที่ทำงานในองค์กรนักศึกษาหรือองค์กรการกุศล และอื่น ๆ ตามความเชี่ยวชาญและสนใจของแต่ละบุคคล งานกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นสิริมงคลและความยุติธรรมในสังคม และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมให้ยั่งยืนและเติบโตขึ้น

หน้าที่งานกฎหมาย

สมัครงานกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมตัวหางานกฎหมาย

หน้าที่ในงานกฎหมายมีความหลากหลายและสามารถแบ่งออกเป็นหลายส่วน ๆ ได้ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหน้าที่ในงานกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย : ทนายความและนักกฎหมายมีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง การตั้งธุรกิจ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญา

จัดทำเอกสารทางกฎหมาย : ทำหน้าที่จัดทำเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น สัญญา ข้อเรียกร้อง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศาล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและครบถ้วน

แทนที่ในศาล : ทนายความมีหน้าที่แทนที่ลูกค้าในศาล การแทนที่นั้นอาจเกิดขึ้นในกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ เช่น การแย้งสิทธิ์ คดีอาญา คดีแพ่ง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับตั้งครอบครัว

ดำเนินการในคดีอาญาและคดีแพ่ง : ทนายความมีหน้าที่เป็นตัวแทนในคดีอาญาและคดีแพ่งที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเสนอข้อความแถลงของฝ่ายน้องในศาล การขอเปรียบเทียบคดี หรือการขอให้ศาลพิจารณาให้ความ

ควบคุมและสืบสวนคดี : นักกฎหมายที่ทำงานในสำนักงานตำรวจหรือกรมอำนาจตำรวจมีหน้าที่ควบคุมและสืบสวนคดีอาญาเพื่อตรวจสอบข้อหาและรับความพยุงค์เกี่ยวกับคดี

ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ : ทนายความและนักกฎหมายที่ทำงานในสายงานกฎหมายธุรกิจมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น การตั้งกิจการ การทำสัญญาการซื้อขาย การลงทุน หรือการเสนอ IPO

นิติกรศาล : นิติกรศาลเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศาล เช่น สัญญา หรือเอกสารที่มีความสำคัญเพื่อให้เป็นหลักฐานในกระบวนการศาล

นักวิจัยทางกฎหมาย : นักวิจัยทางกฎหมายมีหน้าที่ศึกษาและวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพื่อให้เป็นที่รู้จักและควบคุมการพัฒนากฎหมายใหม่ รวมถึงการทำความเข้าใจในผลกระทบของกฎหมายต่อสังคมและองค์กร

สมัครงานกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง

สมัครงานกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมตัวหางานกฎหมาย

การสมัครงานในสายงานกฎหมายมีขั้นตอนที่ควรทำให้ครบถ้วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับงานที่ต้องการ ดังนี้

เตรียมเอกสารและประวัติส่วนตัว : เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ใบเกรดที่เคยศึกษา ใบรับรองหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจต้องการในกรณีที่สำนักงานทนายความต้องการ

ศึกษาตำแหน่งงาน : ทำความเข้าใจในตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนั้น ซึ่งอาจรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ และคุณสมบัติที่พิเศษ

ส่งใบสมัคร : ส่งใบสมัครงานที่เตรียมไว้พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานทนายความที่คุณสนใจ ในบางกรณี อาจจะมีการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานทนายความ หรือผ่านแพลตฟอร์มสมัครงานออนไลน์

เตรียมตัวสัมภาษณ์ : หากได้รับโอกาสสัมภาษณ์ ควรศึกษาคำถามที่อาจถูกถามในสัมภาษณ์ เช่น ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้ในสาขากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภูมิใจในความสำเร็จในงานก่อนหน้า

ความพยุงค์และเตรียมตัวสำหรับทดสอบทางด้านกฎหมาย : บางสำนักงานทนายความอาจจะมีการทดสอบความรู้ด้านกฎหมายหรือทำการพยุงค์ความสามารถในกรณีที่คุณผ่านขั้นตอนแรก

ติดตามผลการสมัครงาน : หากคุณได้ส่งใบสมัครและเข้ารอบสัมภาษณ์ ควรติดตามผลการสมัครงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับคำตอบจากสำนักงานทนายความ

การสมัครงานกฎหมายต้องคำนึงถึงความพร้อมในความรู้และความสามารถด้านกฎหมาย ควรเตรียมตัวให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานในการไปสู่สายอาชีพนี้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานทนายความแต่ละแห่งอาจมีกระบวนการสมัครงานกฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนส่งใบสมัคร และเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆ ขั้นตอน

บทความแนะนำ

 

สรุป

สำหรับการสมัครงานกฎหมายนั้นจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ มากมายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำแหน่ง จะเห็นได้ว่างานกฎหมายนั้นเป็นงานที่จะต้องใช้ทั้งในเรื่องของความรู้และความสามารถในเรื่องของกฎหมาย ดังนั้นหากใครที่ต้องการทำงานหรือสมัครงานกฎหมายอย่าลืมเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนที่จะสมัครงานหฎหมาย และที่สำคัญอย่าลืมพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ทางสถานประกอบการนั้น ๆ ต้องการ เพื่อให้การสมัครงานกฎหมายของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับใครที่กำลังมองหางานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทอะไรก็ตามทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ทุกท่านได้งานตามที่ตัวเองต้องการกันทุกคนเลย

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น