สายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง

สายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง ทักษะการสื่อสารมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะผ่านตัวอักษร หรือผ่านการพูดคุยทั้งต่อหน้าและวิดีโอคอล กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับหลาย ๆ บริษัท เนื่องจากบางตำแหน่งต้องสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือคอยประสานงานภายในองค์กร ซึ่งต้องมีการสื่อสารที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ เพราะฉะนั้น สำหรับใครที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี และต้องการหางานสายนี้ ทางเราจึงรวบรวม สายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง ไว้ให้แล้ว

สารบัญ

 

พนักงานขาย (Sales)

สายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง

พนักงานขาย (Sales) มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าเพื่อไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท ทำใบเสนอราคา และสัญญาการซื้อชาย ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ซึ่งงานขายนับเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีตำแหน่งงานเปิดรับมากที่สุดในอันดับต้น ๆ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบสายการตลาด หรือมีประสบการณ์การทำงานและชื่นชอบสายอาชีพพนักงานขาย สามารถสมัครงานในสายอาชีพนี้ได้

 

งานบริการลูกค้า (Customer Service)

สายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง

งานบริการลูกค้า หรือ Customer Service เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อสร้างลูกค้าขาประจำทำให้เกิดรายได้ระยะยาว เพราะถึงแม้ว่าตัวสินค้านั้นจะมีคุณภาพมากเพียงใด หากมีบริการระหว่างการขายไม่ดี ก็อาจเสียลูกค้าไปได้ทันที เพราะฉะนั้น สำหรับคนที่ชอบการสื่อสารและรักงานบริการ สายอาชีพนี้นับว่าตอบโจทย์ต่อความต้องการอย่างมาก และเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ชอบความท้าทาย พบปะ หรือพูดคุยกับคนด้วย

 

งานประชาสัมพันธ์ (PR)

สายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ได้ค่าตอบแทนสูง

งานประชาสัมพันธ์ หรือ งาน PR มีหน้าที่ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และวางแผนกลยุทธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นออกไปในวงกว้างให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานการตลาดที่หลายองค์กรต้องมี ซึ่งมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในช่องทาง Offline และ Online เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความเข้าใจ และโน้มน้าวจิตใจ

 

งานการตลาด (Marketing)

งานการตลาด (Marketing)

ผู้ทำงานด้านการตลาด ต้องรู้จักเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ พร้อมทั้งปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

เป็นสายงานที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อสื่อสารออกไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Media ต่าง ๆ ทั้ง Offline และ Online โดยในสายการตลาดแทบทุกตำแหน่งล้วนต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจในสิ่งที่องค์กรอยากจะสื่อ เช่น คอนเทนต์ ป้ายโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่หลาบบริษัทต่างต้องการมากที่สุด

 

มัคคุเทศก์หรือไกด์ (Guide)

มัคคุเทศก์หรือไกด์ (Guide)

มีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่การรับนักท่องเที่ยวจากโรงแรม หรือนำพาไปตามรายการท่องเที่ยวที่ระบุไว้ จนกระทั่งส่งนักท่องเที่ยวกลับโรงแรมพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นสายอาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดขบวนทัวร์ให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

 

นักข่าว (Journalist)

นักข่าว (Journalist)

มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบเนื้อความ เสียง หรือรูปภาพ มาดำเนินการให้อยู่ในรูปแบบข่าวที่มีคุณค่า และเผยแพร่สู่สาธารณะ สำหรับนักข่าวภาคสนาม หรือนักข่าวในห้องออกอากาศ จำเป็นต้องมีทักษะด้านการสื่อสารข่าวถึงข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ และรับรู้ข้อมูลได้แบบเจาะลึก ตรงประเด็นมากที่สุด ซึ่งสายอาชีพนี้ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาค่อนข้างสูง พร้อมทั้งมีใจรักในการสื่อสารและเป็นกลางมากที่สุด

 

วิธีการค้นหางาน เพื่อให้ได้งานที่ตรงใจมากที่สุด

วิธีการค้นหางาน เพื่อให้ได้งานที่ตรงใจมากที่สุด

หากคุณต้องการหางาน สมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นการหางานกรุงเทพ หางานเชียงใหม่ หางานหาดใหญ่ หางานภูเก็ต หางานโคราช หางานขอนแก่น หางานชลบุรี หางานนนทบุรี หางานระยอง หางานนิคมลาดกระบัง หางานนิคมเวลโกรว์ ตลอดจนหางานในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้คุณค้นหางานได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องรู้วิธีการค้นหางาน เพื่อให้ได้งานที่ตรงใจมากที่สุดดังต่อไปนี้

1.หากทราบถึงความต้องการของตัวเองแล้ว ให้เลือกค้นหางานโดยพิมพ์ชื่อตำแหน่งงาน และตามด้วยจังหวัดที่ต้องการทำงาน เช่น หางานประชาสัมพันธ์ นนทบุรี เป็นต้น

2.เพิ่มความแม่นจำด้วยการระบุปี พ.ศ. ในการหางานให้เป็นปัจจุบัน เช่น หางานประชาสัมพันธ์ นนทบุรี 2567 หรือหางานประชาสัมพันธ์ นนทบุรี 67 เป็นต้น

3.ก่อนเลือกสมัครงานกับบริษัทใดก็ตาม ตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหางานอย่างละเอียด และวิเคราะห์ว่า หน้าที่การทำงานเหล่านี้เหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหน

4.ตรวจสอบสวัสดิการที่ตัวเองคาดหวังและต้องการ โดยเฉพาะ ประกันสังคม วันหยุด วันลา โอที เบี้ยขยัน เป็นต้น

5.การสมัครงานมีหลายรูปแบบ เช่น ส่งใบสมัครพร้อม Resume ผ่าน e-mail หรือ กดสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานทันที โดยเลือกใช้บริการจาก JOBKUB ได้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์หางาน สมัครงานที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการผู้หางานในยุคปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งผู้สมัครงานสามารถเลือกสมัครงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือเลือกสมัครงานทั้ง 2 รูปแบบก็ได้เช่นกัน

6.เลือกงานที่ตรงใจและตรงความต้องการของตัวเองให้มากที่สุด แล้วจึงค่อยส่งใบสมัครนั้นแก่บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมงานในลำดับต่อไป

บทความแนะนำ

 

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างกับสายงานการสื่อสาร ที่น่าสนใจ ให้ค่าตอบแทนสูงเหล่านี้ หากคุณมีความชื่นชอบสายงานใดสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ JOBKUB ได้ ด้วยระบบ Ai. การจับคู่งาน และการค้นหางานที่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณเจองานที่ใช่ และชอบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังฝากประวัติ Resume กับทางเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อขยายโอกาสให้บริษัททั่วไปค้นหาคุณเจอได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น