คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง!?

คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง!? หัวหน้าที่ดี มีประสิทธิภาพ จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ รวมไปถึงทำให้ลูกน้องหลาย ๆ คนให้ความร่วมมือ และสามัคคีกันมากขึ้น นำไปสู่การทำงานเป็นทีม และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เรามาดูกันว่า คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง!?

สารบัญ

 

คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี อ่านแล้วอาจดูไม่ใช่เรื่องง่ายหรือยากเกินความสามารถของคนที่ตั้งใจอย่างแท้จริง ซึ่งความน่าเชื่อถือไม่ใช่ตำแหน่งที่สามารถแต่งตั้งให้ตัวเองได้ แต่เกิดจากการกระทำ มาจากผลงานที่คุณทำและความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อคุณ ไม่ใช่การที่คุณต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือทำงานเยอะที่สุด แต่ต้องมีความรับผิดชอบมากที่สุด ไม่ใช่แค่รับผิดชอบคนในทีม หรือรับผิดชอบงานของตัวเองเท่านั้น แต่รับผิดชอบการกระทำและคำพูดของตัวเองด้วยเช่นกัน เพราะนั่นคือคุณสมบัติหัวหน้าที่ดี ทำให้ลูกน้องหลายคนมอบความไว้ใจ และอยากทำงานด้วย ซึ่งคุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี มีต้องมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทุกคนนำไปพัฒนาตัวเอง มาดูกัน

 

เป็นผู้นำที่ดี

คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง!?

หัวหน้าต้องมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถเเก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เกิดปัญหาหัวหน้าต้องรู้จักเเก้ไขปัญหา แนะนำทีมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการเเก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ เพราะสิ่งนี้ช่วยให้ทีมได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น

 

วางตัวดี ไม่วางอำนาจ

คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง!?

หัวหน้าที่ดีต้องให้อิสระในการทำงานแก่ลูกน้องหรือทีมงาน โดยสามารถวางแผนการทำงาน และติดตามงานได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะน้อยคนนักที่ไม่ต้องการหัวหน้าจุกจิก ชอบติดตามถามเรื่องงานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเวลาประชุมหรือคุยงาน ต้องวางตัวเป็นกลาง รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน และไม่ควรวางอำนาจจนเกินงาม เพื่อให้ลูกน้องมีความไว้ใจและเชื่อใจในตัวของคุณ

 

สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง!?

บางครั้งงานอาจมีการเร่งรีบ และต้องแข่งขันกันเวลา หัวหน้าอาจมีความกดดันมากมาย ซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังรีบทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ในฐานะหัวหน้าที่ดีต้องสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อลดความตึงเครียด สิ่งสำคัญต้องไม่เป็นผู้นำในการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเสียเอง และแม้ว่าบรรยากาศจะมาคุขนาดไหนก็ตาม หัวหน้าที่ดีก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงานให้ได้

 

สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน

สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน

ทุกหน่วยงานย่อมมีทั้งคนเก่งและไม่เก่ง แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนมีบทบาท และสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้ทัดเทียมกัน และไม่รู้สึกถึงการแข่งขันกัน ซึ่งนั่นก็คือคุณสมบัติของหัวหน้าที่ดี เพราะการทำให้ลูกน้องในทีมมีความรู้สึกเท่าเทียม และเห็นคุณค่าในตัวเอง ย่อมทำให้งานมีประสิทธิภาพได้มากกว่า

 

สื่อสารเข้าใจง่าย และเป็นมิตร

สื่อสารเข้าใจง่าย และเป็นมิตร

เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนต่างถิ่นฐาน ต่างนิสัย การเป็นผู้นำเรื่องของการสื่อสารที่ดีนั้นไม่ใช่การเป็นคนพูดเก่ง แต่ต้องฟังเก่ง รู้จังหวะในการพูด และสื่อสารให้ตรงประเด็น ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่พูดเยอะ แต่คำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำ ไม่มีเนื้อเลย ยากที่จะจับใจความได้ จะทำให้คนอื่นไม่ค่อยอยากฟัง การสื่อสารที่ดีนั้นควรจะตรงประเด็น ชัดเจน ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความหมายของคำตอบ โดยที่ไม่ต้องตีความ

 

สนับสนุนการตัดสินใจของพนักงาน

สนับสนุนการตัดสินใจของพนักงาน

เมื่อทำงานไประยะเวลาหนึ่ง เชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนย่อมมีเป้าหมายในชีวิต ต้องมีทางเดินเป็นของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าบางคนพร้อมที่จะเดินออกไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมในอนาคต การเป็นหัวหน้าที่ดีต้องส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่พนักงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี

 

มีศิลปะในการมอบหมายงาน

มีศิลปะในการมอบหมายงาน

การมอบหมายงานอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่การแบ่งงานกันทำตามหน้าที่เท่านั้น หัวหน้าที่ดีควรมอบหมายงานนั้นให้เคลียร์ว่า ต้องการให้พนักงานทำอะไร พนักงานต้องมีความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะทำ มีคำแนะนำ หรือ Guide ให้พนักงานด้วยว่า งานนั้นควรจะเป็นรูปแบบไหน อะไรคือความคาดหวังของคุณ และสิ่งนั้นจะส่งผลต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร เมื่อคุณมอบหมายงานชัดเจน เคลียร์และเข้าใจง่าย ย่อมส่งผลให้งานออกมาตรงตามความต้องการของคุณ

 

มีความฉลาดทางอารมณ์

มีความฉลาดทางอารมณ์

คุณสมบัติการเป็นหัวหน้าที่ดี ต้องรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง รู้ Value ของตัวเองหรือคุณค่าที่ตัวเองยึดถือ เข้าใจ Passion ของตัวเอง เช่น หากคุณเป็นคนทำงานช้า ต้องปรับจุดอ่อนนั้นให้ดีขึ้น โดยวางแผนทำงานล่วงหน้าให้เสร็จก่อน Deadline ซึ่งเป็นวิธีที่ตระหนักรู้ว่า เราทำไปเพื่ออะไร และกำลังนำพาทีมงานไปในทิศทางไหน เป็นการใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์ และยังสามารถนำไปสอนพนักงานคนอื่น ๆ ให้มีศักยภาพมากขึ้นได้ด้วย

บทความแนะนำ

 

สรุป

ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นหนัวหน้าในตำแหน่งงานสายใด คุณสมบัติหัวหน้างานที่ดีเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ เพื่อให้หน้าที่การงาน และลูกน้องรอบตัวคุณมีความก้าวหน้าไปพร้อมกัน นำไปสู่การประสบความสำเร็จในอนาคต และสำหรับใครที่ต้องการหางาน สมัครงานตำแหน่งระดับหัวหน้า ฝากประวัติ Resume กับทางเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ตัวเอง และทำให้ได้งานไว้ตามที่คุณคาดหวัง นอกจากนี้ ยังสามารถหางานได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการหางานกรุงเทพฯ หางานนนทบุรี หางานสมุปราการ หางานสุราษฎร์ธานี หางานปทุมธานี หางานอยุธยา หางานนครศรีธรรมราช และหางานจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ JOBKUB พร้อมพาทุกคนไปหางานในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เจองานที่ใช่ และโดนใจคุณมากที่สุด

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น