เฉลยแล้ว!! HR ใช้เกณฑ์อะไร “คัดเลือกบุคลากร”

เฉลยแล้ว!! HR ใช้เกณฑ์อะไร “คัดเลือกบุคลากร” เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร คือ การค้นหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการคัดเลือก การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัครเป้าหมายที่ต้องการ และสิ้นสุดตรงที่องค์กรตัดสินใจรับบุคคลนั้นเข้าเป็นพนักงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ถึงเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่ดี ทางเราจึงมีวิธีการคัดเลือกมาฝาก

สารบัญ

 

5 ขั้นตอนการเตรียมคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

เฉลยแล้ว!! HR ใช้เกณฑ์อะไร “คัดเลือกบุคลากร”

1. กำหนดรายละเอียดเนื้อหางานให้ชัดเจน

สิ่งแรกที่ต้องจัดการ คือ การกำหนดรายละเอียด หน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเพื่อแทนตำแหน่งงานเดิม เพิ่มตำแหน่งงานใหม่ หรือกรณีที่จัดตั้งแผนกใหม่ ควรกำหนดรายละเอียดงานนั้นดังนี้

– การรวบรวมข้อมูล พร้อมอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อหน้าที่การทำงาน

– วางหน้าที่ของตำแหน่งนั้นโดยแตกย่อยเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ผู้สมัครงานอ่านเข้าใจง่าย

– ระบุหน้าที่รับผิดชอบหลัก และหน้าที่รับผิดชอบรองอย่างชัดเจน

– สอบถามข้อมูลของรายละเอียดของงานจากฝ่ายหัวหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเรียบเรียงข้อมูลใช้สำหรับลงประกาศรับสมัครงาน

​2. กำหนดกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

ฝ่าย HR ทรัพยากรบุคคลต้องทำการวางแผน หาวิธีการค้นหาและเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือสื่อที่จะใช้ประกาศหาคนทำงาน การกำหนดทีมผู้สัมภาษณ์ รวมไปถึงคุณสมบัติเบื้องต้นที่องค์กรต้องการจากผู้สมัครงาน ในขั้นตอนนี้ ฝ่าย HR สามารถทำการนัดประชุมกับผู้จัดการฝ่ายที่ต้องการหาคนทำงาน ผู้บริหาร รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

– ระยะเวลาในการประกาศรับสมัคร

– เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์

– กำหนดฐานเงินเดือน และบุคลิกภาพ

เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ พร้อมเตรียมรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงประกาศรับสมัครงาน

3. เลือกสื่อลงประกาศรับสมัครงาน

หลังจากที่มีเอกสารกำหนดรายละเอียดงานและเกณฑ์การรับสมัครพร้อมแล้ว ต่อมาคือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาลงประกาศหาคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์, พื้นที่สื่อขององค์กร หรือจะเป็นเว็บไซต์ภายนอก โดยหน้าที่ของฝ่าย HR คือ ศึกษาเว็บไซต์ที่จะลงประกาศรับสมัครงาน ทำการเปรียบเทียบกลุ่มคนที่เข้ามาสมัครหรือส่งเรซูเม่ (Resume) และเปรียบเทียบราคาการประกาศตำแหน่งงานขององค์กรอื่น ๆ เพราะแต่ละอย่างที่กล่าวมาเป็นนับต้นทุนของบริษัท เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็ทำการสรุปข้อเปรียบเทียบราคาส่งให้ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติงบประมาณต่อไป

JOBKUB เว็บไซต์ลงประกาศหาบุคลากรที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการหาบุคลากรเข้าร่วมทำงาน ด้วยระบบ AI. วิเคราะห์ผู้สมัครงานที่เหมาะสมแก่บริษัทคุณ โดยวิเคราะห์ผ่าน resume ในการสมัครงาน ทักษะที่มี สายงานที่เปิดรับสมัคร ผนวกเข้ากับพฤติกรรมการหางาน นับว่าเป็นแพลตฟอร์มสามารถหาผู้สมัครงานที่มีคุณภาพได้ง่าย ตรงวัตถุประสงค์ และสะดวกกว่าเดิม เพราะฉะนั้น JOBKUB จึงเป็นเครื่องมือในการหาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ เพียงแค่เริ่มต้นลงประกาศรับสมัครงานง่าย ๆ ดังนี้

1.สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการ

2.กรอกรายละเอียดงานและคุณสมบัติบุคลากรที่คุณต้องการอย่างละเอียด

3.เมื่อกรอกรายละเอียดครบทุกขั้นตอนแล้ว ตำแหน่งที่คุณเปิดรับสมัครงานจะโชว์หน้าเว็บไซต์ทันที

4.คุณยังสามารถคัดเลือกบุคลากรได้จาก resume ที่หลายคนลงประวัติไว้ภายในเว็บไซต์ JOBKUB ด้วย เพิ่มความสะดวกในการคัดเลือกบุคลากรมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรคนไหนเข้าตาก็สามารถติดต่อเพื่อเรียกสัมภาษณ์ได้ทันที

4. คัดเลือกใบสมัครงานที่ตรงวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

กรณีที่มีผู้สมัครงานเข้ามาจำนวนมาก มีใบสมัครงานและ resume หลายสิบฉบับ ทาง HR หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการคัดสรรคุณสมบัติตรงและใกล้เคียงมากที่สุด และส่งต่อให้กับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ก่อนที่จะเริ่มนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครงานต่อไป

5. สัมภาษณ์งานและสรุปผล

วันที่นัดสัมภาษณ์งาน ควรจัดเตรียมห้องสัมภาษณ์ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับให้พนักงานกรอกข้อมูล หรือทำแบบทดสอบ หรือหากเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ก็ต้องมีการนัดแนะโปรแกรมที่จะใช้งาน พร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนให้กับทั้งผู้สมัครและผู้สัมภาษณ์ หลังจากดำเนินการสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งสรุปผลสัมภาษณ์โดยประเมินตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัท และแจ้งผลกับผู้สมัครงาน พร้อมนัดวันเริ่มงานต่อไป

 

HR ใช้เกณฑ์อะไร “คัดเลือกบุคลากร” !?

เฉลยแล้ว!! HR ใช้เกณฑ์อะไร “คัดเลือกบุคลากร”

1. คัดเลือกจากความรู้ ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร

ทาง HR จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน อีกทั้งในการสัมภาษณ์ ฝ่าย HR จะถามข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นวิธีการรับมือปัญหา รายละเอียดการทำงานในโปรเจคนั้น ๆ ที่ระบุใน resume การเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ โดยตรง เป็นต้น

2. คัดเลือกจากทักษะการวางแผน ไหวพริบการแก้ปัญหา

คำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เพื่อทดสอบผู้สมัครว่า มีไหวพริบมากน้อยแค่ไหน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีหรือไม่ ซึ่งหากผู้สมัครสามารถแก้ปัญหาได้ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีการที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริง ก็เป็นสัญญาณว่าเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติน่าสนใจ

​3. คัดเลือกจากความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติที่ดีที่พนักงานควรมี โดยสังเกตจากการพูดในขณะสัมภาษณ์ ไปจนถึงความสนใจในการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำมาตอบ หรือการตอบสนองการสนทนาที่ช่วยให้การพูดคุยราบรื่นและไม่น่าเบื่อ

​4. คัดเลือกจากประสบการณ์

บางครั้งขณะสัมภาษณ์ ฝ่าย HR สามารถสอบถามถึงประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหาในการทำงาน ความล้มเหลวที่เคยประสบ และวิธีการรับมือ เพื่อสะท้อนทัศนคติในเบื้องต้น รวมไปถึงแนวทางการรับมือปัญหาต่าง ๆ ของผู้สมัครงานนั้นเป็นอย่างไร

​5. คัดเลือกจากนิสมัยส่วนตัวของผู้สมัครงาน

เมื่อก้าวเข้าสู่บริษัทเพื่อสัมภาษณ์งาน ทาง HR จะสังเกตถึง การทักทายพนักงานภายในบริษัท การตอบทุกคำถาม การเตรียมตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงาน สามารถช่วยลดปัญหาภายในองค์กรได้ และช่วยให้ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น

บทความแนะนำ

 

สรุป

​ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการหาบุคลากรเข้าร่วมทำงาน พร้อมกับเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร ซึ่งทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ ส่วนองค์กรใดที่กำลังมองหาเว็บไซต์ลงประกาศรับสมัครงาน JOBKUB ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหาบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับบริษัทของคุณ ด้วยระบบ AI. ที่มีประสิทธิภาพ และระบบการใช้งานที่สะดวก สบาย ใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งในการลงประกาศรับสมัครงานในทุกทำตำแหน่ง เพื่อให้คุณได้บุคลากรอย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการมากที่สุด

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น