นโยบายส่วนบุคคล

JOBKUB เราเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการค้นหางาน หรือสมัครงาน โดยส่วนนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นสมาชิกสำหรับการหางานโดยเฉพาะ และยังให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาประวัติที่ผู้สมัครงานได้เอาข้อมูลมากรอกเอาไว้บนเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ jobkub.com โดยทางเรานั้นให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะทำการเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่างเอาไว้เป็นความลับ นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้มีไว้เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวให้รอบคอบเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน
ข้อมูลที่ทางเราจะดำเนินการในเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานตามรายละเอียด ดังนี้

1.ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้

 • อีเมล
 • รหัสผ่าน

โดยทางบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้กรอกเอาไว้ให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของระบบ และหากท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย

2.ข้อมูลประวัติและใบสมัครงาน

2.1 ข้อมูลประวัติ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องทำการกรอกลงในข้อมูลประวัติ มีดังนี้

 • รูปถ่าย
 • ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก
 • สถานภาพ สัญชาติ ศาสนา
 • เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่
 • ข้อมูลความพิการ
 • ผลงานความสามารถ
 • ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 • ลักษณะงานที่ต้องการ

  โดยทางบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้กรอกเอาไว้ให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของระบบ และหากท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย

2.2 ประวัติการสมัครงาน

บริษัทจะดำเนินการในการเก็บข้อมูลการสมัครงานเพื่อดำเนินการสร้างประวัติการสมัครงานของท่าน

2.3 งานที่บันทึก

บริษัทจะมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ท่านได้ทำการบันทึกเอาไว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถดูงานที่ได้บันทึกเอาไว้ย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย

2.4 การค้นหาตำแหน่งงาน

บริษัทจำดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาตำแหน่งงานบนระบบ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลสำหรับการพัฒนาผลการค้นหาให้สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการในการหางานของผู้สมัครงานได้มากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งข้อมูลที่จะดำเนินการในการจัดเก็บจากการค้นหาตำแหน่งงาน มีดังนี้

 • คำค้นหา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประเภทของงาน
 • เงินเดือนที่ต้องการ
 • พิกัดตำแหน่งของเครื่องมือสื่อสาร

3.ข้อมูลการใช้บริการ

บริษัทจะดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงและวิธีที่ผู้ใช้งานได้ทำการสมัครเข้าใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนตามความเหมาะสม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

ข้อมูลที่ทางเราจะดำเนินการในเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการตามรายละเอียด ดังนี้

1.ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน มีดังนี้

 • ชื่อผู้ใช้
 • รหัสผ่าน

โดยทางบริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้กรอกเอาไว้ให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการของระบบ และหากท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย

2.ข้อมูลการติดต่อเพื่อรับสมัครงาน

ข้อมูลการติดต่อของผู้ประกอบการที่ได้มีการลงประกาศในเว็บไซต์เพื่อเป็นการรับสมัครงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • ไลน์ไอดี เป็นต้น

3.ข้อมูลการลงโฆษณา

ข้อมูลที่ทางสถานประกอบการได้ทำการส่งให้กับบริษัทเพื่อประกอบการประกาศการสมัครงาน ซึ่งอาจจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคนใดคนหนึ่ง ดังนี้

 • รูปภาพส่วนบุคคล
 • วิดีโอ
 • ไฟล์เสียง
 • ข้อความ เป็นต้น

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

เมื่อได้รับความยินยอมในการเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะมีการกำหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามสัญญา ซึ่งเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบริษัทจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียด ดังนี้

1.สำหรับผู้หางาน

วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้งานในส่วนของผู้หางาน มีดังนี้

 • เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ โดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้สามารถค้นหางานและเป็นตัวกลางสำหรับผู้หางาน
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโดยจะมีการตรวจสอบประวัติและใบสมัครของสมาชิกผู้ใช้งาน
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและบันทึกการผิดสัมภาษณ์ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมของผู้หางาน
 • เพื่อเป็นการพัฒนาการค้นหาตำแหน่งงานให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้สมัครงานได้มากที่สุด
 • เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

2.สำหรับผู้ประกอบการ

 • เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ โดยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้บริการและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ
 • เพื่อติดต่อสอบถามและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ
 • เพื่อเป็นการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ต่อบุคคลอื่นหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะมีการกระทำภายใต้วัตุประสงค์การให้บริการผ่านเว็บไซต์ jobkub.com เท่านั้น

เมื่อได้มีการตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากได้มีการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้และยอมรับข้อตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยหากท่านได้ทำการตกลงและยินยอมให้บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องให้ความยินยอมในบางกรณี หากบริษัทจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางฎหมาย เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก โดยรวมถึงกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์โดยชอบทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี เป็นต้น หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.สำหรับผู้หางาน

 • ประวัติของสมาชิก สำหรับผู้ที่ได้มีการบันทึกการทำงานไว้ในระบบจะถูกเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการเท่านั้น โดยสมาชิกผู้สมัครงานสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของข้อมูลประวัติได้
 • ใบสมัครงาน สำหรับในสมัครงานที่ผู้สมัครงานได้ทำการส่งให้แก่บริษัทหรือถูกบันทึกจัดเก็บในระบบ โดยข้อมูลจะถูกส่งให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น

2.สำหรับผู้ประกอบการ

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ท่านได้มีการระบุเอาไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครงาน สมาชิกผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงาน

 • ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบการเพื่อรับสมัครงาน
 • ข้อมูลประกอบการลงโฆษณาการรับสมัครงาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทจะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงต้องขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ดังนี้

1.สิทธิในการเข้าถึง

หากเกิดเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านั้นไม่สามารถเข้าถถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านที่มีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาจากบริษัท

2.สิทธิในการคัดค้าน

หากท่านพิจารณาเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทได้ทำการรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้วตระหนักได้ว่าเกิดผลเสียหรือผลประโยชน์เชิงลบ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้เพื่อไม่ให้บริษัทนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน รวมถึงสามารถคัดค้านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้

3.สิทธิในการลบ

หากเกิดเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในเว็บไซต์ของเราได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะทำการลบข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

4.สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัททำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของนโยบายนี้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายบางส่วนหรือนโยบายทั้งหมดตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง และการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างดีที่สุด โดยอาจจะไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เอาไว้เสมอ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา และใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายส่วนบุคคลฉบับใหม่ สามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันที