สมัครงานโรงแรม ควรมีทักษะด้านใดบ้าง!?

สมัครงานโรงแรม ควรมีทักษะด้านใดบ้าง!? สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานโรงแรม ต้องทราบถึงความถนัดของตนเองให้ดีเสียก่อน เนื่องจากงานโรงแรมแบ่งได้หลายสายงาน เช่น พนักงานต้อนรับ ฝ่ายห้องอาหาร ฝ่ายเครื่องดื่ม งานโรงแรมบนเรือสำราญ หรือแม้แต่ฝ่ายจัดอีเวนต์ เป็นต้น อีกทั้งต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการด้วย เพราะฉะนั้น เรามาดูกันว่า หากต้องการสมัครงานโรงแรมจำเป็นต้องมีทักษะด้านใดบ้าง!?

 

สารบัญ

 

ทักษะการบริการลูกค้า (CUSTOMER SERVICE SKILLS)

ทักษะการบริการลูกค้า

การบริการลูกค้าเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุด สำหรับการสมัครงานโรงแรม โดยต้องสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่ใดในโรงแรมก็ตาม คุณต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ากำลังมีช่วงเวลาที่ดีตลอดเวลาที่พักอยู่ภายในโรงแรมนั้น และไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวล

ตัวอย่างเช่น : หากคุณกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยากจะแก้ไข คุณต้องยิ้มต่อหน้าลูกค้าได้ มีสติ ใจเย็น สุภาพ และเป็นมืออาชีพได้ตลอดเวลา สามารถรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตั้งใจ และให้บริการตามความต้องการนั้น ๆ มากเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้ในบางเรื่องของลูกค้าจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ทำให้เกิดความกวนใจ คุณต้องมอบความช่วยเหลือ หรือบริการพิเศษอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ

 

ความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ (CULTURAL AWARENESS)

ความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ

หากต้องการสมัครงานโรงแรม จะต้องเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่คุณต้องเจอทุกวันมักเป็นลูกค้าชาวต่างชาติจากหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อันรวมไปถึงความเชื่อ คุณค่า และมุมมองในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คุณต้องให้ความสำคัญและเข้าใจก่อนเริ่มให้บริการลูกค้า รวมถึงเคารพวัฒนธรรมเหล่านั้น โดยปรับเปลี่ยนสไตล์การให้บริการอย่างเหมาะสมกับความแตกต่างนั้น ด้วยเหตุนี้ คุณควรฝึกทักษะสร้างความสบายใจและไม่อึดอัดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้ลูกค้าเหล่านี้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง

 

ทักษะการสื่อสาร (COMMUNICATION SKILLS)

ทักษะการสื่อสาร

เรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ไม่เพียงทำงานด้านการโรงแรมเท่านั้น ทุกสายอาชีพล้วนต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี และยิ่งไปกว่านั้น การทำงานด้านการบริการทักษะการสื่อสารจำเป็นมากที่คุณต้องมี เพราะงานโรงแรมในแต่ละวันคุณจะต้องสื่อสารกับลูกค้า ทีมงาน รวมไปถึงคู่ค้ารายอื่น ๆ ซึ่งผู้คนเหล่านี้ต่างก็มีพื้นเพที่หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ อายุ รวมถึงระดับอารมณ์ของแต่ละคนด้วย ดังนั้น สมัครงานโรงแรมต้องสื่อสารเข้าใจง่าย ชัดเจน โดยคิดไว้ว่า คุณเป็นตัวแทนของโรงแรม หากสื่อสารดี เป็นมืออาชีพ ก็ช่วยยกระดับชื่อเสียงของโรงแรมให้สูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ก็มีความสำคัญ เพราะอย่างที่กล่าวไปว่า กลุ่มลูกค้าที่มาพักภายในโรงแรมมีหลากหลายเชื้อชาติ ควรมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศร่วมด้วย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ สื่อสารเข้าใจง่าย และรู้สึกอุ่นใจที่ได้มาพักในโรงแรมแห่งนี้

 

ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (PROBLEM-SOLVING SKILLS)

สมัครงานโรงแรม ควรมีทักษะด้านใดบ้าง!?

การทำงานโรงแรม คุณต้องสามารถแก้ปัญหาได้ฉับไว ไม่รีรอ และมีความยืดหยุ่น แต่ก็ยังสามารถใส่ใจเรื่องการบริการแม้ในรายละเอียดเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณลูกค้าที่เข้าพักค่อนข้างมีจำนวนมาก คุณจะต้องให้บริการอย่างสุดความสามารถ และจัดการปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ได้ชัดเจนและตรงจุด

ตัวอย่างเช่น : ในวันนั้นมีลูกค้าเก่า check out จากห้องช้าจนทำให้ลูกค้าใหม่ไม่สามารถ check-in ได้ตามเวลาที่ตกลงไว้ ในระหว่างที่รอให้ลูกค้ารายก่อนหน้า check out ให้เสร็จเรียบร้อย คุณควรเชิญลูกค้ารายใหม่ไปรับบริการเครื่องดื่มฟรีที่บาร์ของโรงแรม หรือหาจุดรับรองแขกอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าใหม่ที่รอ check-in ไม่หงุดหงิด สร้างความสบายใจให้แก่ลูกค้ารายใหม่ สิ่งเหล่านี้ เป็นทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการสมัครงานโรงแรมแบบเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณ เพื่อการบริการลูกค้าได้จนพอใจ โดยไม่เอาเปรียบลูกค้า

 

ทักษะคิดบวก (Positivity)

สมัครงานโรงแรม ควรมีทักษะด้านใดบ้าง!?

สมัครงานโรงแรม รูปแบบการทำงานมักมีความกดดันสูง ในแต่ละวันต้องเจอกลุ่มลูกค้ามากมาย หลายประเภท ไม่สามารถปล่อยตัวสบาย ๆ ได้ทั้งวัน ทำให้การทำงานโรงแรมต้องมีความอดทนสูง และมีใจรักในการบริการอย่างแท้จริง สามารถจัดการงานอย่างเป็นระบบระเบียบ และมีสติ ใจเย็น ทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จลุล่วงได้อย่างเรียบร้อย พร้อมจัดอันดับความสำคัญของงานแต่ละงานได้รวดเร็ว นอกจากนี้ควรมีทักษะในการคิดบวก แม้ว่าจะเจอสารพัดปัญหาเข้ามา ให้พยายามมองโลกในแง่ดีไว้ แล้วจะช่วยให้คุณสามารถทำงานโรงแรมได้ระยะยาว

ตัวอย่างเช่น : ลูกค้าที่เข้าพักภายในโรงแรม เกิดความไม่พอใจด้านการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงแรม คุณต้องสามารถอธิบายถึงวิธีการใช้งานอย่างละเอียดด้วยความใจเย็น และอ่อนอ่อม เพื่อคล้ายความตึงเครียดให้แก่ลูกค้า แล้วให้คิดไว้ว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเภทมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านกลไก บางครั้งลูกค้าเกิดความไม่เข้าใจในวิธีงาน หากคุณมีทัศนคติในเชิงบวก จะทำให้คุณแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ดี แฮปปี้ทั้งผู้บริการและผู้รับบริการ

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

ถึงอย่างไรก็ตาม การสมัครงานโรงแรม ถึงแม้จะมีทักษะบางอย่างที่คุณไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าคุณมีความตั้งใจแล้วจริง ๆ ทุกทักษะสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ความต้องการของงานสายการโรงแรม พร้อมสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองและขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้น คุณต้องประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้แน่นอน สำหรับใครที่สนใจสมัครงานโรงแรม สามารถสมัครงานผ่าน JOBKUB ได้ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สมัครงานที่พร้อมซัพพอร์ตให้ทุกคนได้งานทำตามที่ต้องการในทุกสายอาชีพ

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น