วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน เชื่อว่า พนักงานประจำเมื่อถึงจุดหนึ่ง จะมีความรู้สึกเบื่อ ไม่อยากไปทำงาน บางครั้งไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน จนส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานออกมาดีและมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นหนึ่งในทริคพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปอีกขั้น

สารบัญ

 

ในปัจจุบันอัตราความต้องการของตลาดแรงงานมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีอัตราใกล้เคียงกับการลาออกที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ถึงแม้การลาออกของพนักงานอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย เพียงแค่นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการหาพนักงานใหม่เท่านั้น แต่การคัดเลือกพนักงานที่ดี มีคุณภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป หากองค์กรไม่มีวิธีการดึงดูดพนักงานชั้นดีให้ทำงานภายในองค์กรได้ ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรด้วย เนื่องจากแรงขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในตลาดธุรกิจทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากพนักงานช่วยผลักดัน ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง

เพราะฉะนั้นแล้ว วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กรนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถนำวิธีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและพนักงานของคุณได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยทางเราได้รวบรวมแรงจูงใจมาให้แล้วในบทความนี้

 

ให้ความสำคัญกับสวัสดิการ

วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

สวัสดิการ เป็นแรงสนับสนุนในการทำงานของพนักงานประจำ หากองค์กรใช้สวัสดิการที่ดีเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ เช่น พนักงานคนใดทำผลงานออกมาดี ตามเป้าหมายที่วางไว้มอบสวัสดิการท่องเที่ยวต่างประเทศ, สวัสดิการในการทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างการออกกำลังกาย คอร์สการเล่นกีฬาต่าง ๆ, สวัสดิการในการเรียนเพิ่มทักษะในการทำงาน อย่างการเรียนภาษาที่สาม หรือจัดการอบรมการใช้โปรแกรมที่จำเป็นกับการทำงาน ตลอดจนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น วันลาหยุด ลาพักร้อน เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง หรือโอที เป็นต้น

 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานได้ อย่างการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์สำนักงาน (ลิงก์ไป UNI) อย่างเช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องเขียน เป็นต้น รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เหมาะกับการทำงาน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความผ่อนคลายใกล้ชิดกับธรรมชาติ จัดสรรพื้นที่การทำงานอย่างเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสมของแต่ละแผนก

 

จัดการอบรมและสัมมนาที่เป็นประโยชน์

วิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

พนักงานประจำทุกคนต่างมีทักษะและความสามารถในสายงานนั้น ๆ ซึ่งการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน จะช่วยให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างผลงานออกมาได้ดี และกลายเป็นความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนด้วย

 

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างชัดเจน

การสื่อสารภายในองค์กรอย่างชัดเจน

เมื่อมีความเข้าใจ และความชัดเจนในการสื่อสาร ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ การสั่งงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร จำเป็นต้องทำให้พนักงานที่รับสารเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน สื่อสารกันได้แบบไม่ผิดพลาด เพื่อให้การทำงานราบรื่น นับว่าเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการทำงาน เพราะเมื่อมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจน เข้าใจจุดหมายที่ตรงกัน ย่อมส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และสำเร็จได้ง่ายขึ้น

 

การให้เกียรติแก่ตัวบุคลากร

การให้เกียรติแก่ตัวบุคลากร

ภายในองค์กรต่างมีพนักงานประจำหลายตำแหน่งงาน เรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีคือ การแสดงออก กิริยาท่าทาง การพูดคุยกันด้วยเหตุผล ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเพศอะไร และต้องแสดงให้เห็นว่าทุกคนล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งนั้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพ ความเท่าเทียมกัน ทำให้ภาพรวมออกมาดูเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย ช่วยให้พนักงานหลายคนไม่รู้สึกเบื่อเมื่อต้องไปทำงานในแต่ละวัน

 

ให้สิทธิความส่วนตัวพนักงาน

ให้สิทธิความส่วนตัวพนักงาน

สิทธิในความเป็นส่วนตัว คือ สิทธิของบุคคลตามหลักขั้นพื้นฐานของกฎหมาย ซึ่งการให้ความสำคัญสิทธิส่วนตัวของพนักงานนั้น ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้ดี เช่น วันหยุดตามปฏิทิน วันลาพักร้อน ให้พนักงานมีวันหยุดเพิ่มขึ้น หรือการเลิกงานเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มเวลาในการทำธุระส่วนตัวของพนักงาน รวมถึงการให้เวลาส่วนตัวกับพนักงานในวันที่มีการลางาน คือไม่ทวงถามงาน คุยเรื่องงานในวันที่พนักงานลา หรือคุยงานนอกเวลา เพื่อให้พนักงานมีเวลาส่วนตัวอย่างเต็มที่

 

ทำให้พนักงานประจำรู้สึกเป็นส่วนสำคัญขององค์กร

ทำให้พนักงานประจำรู้สึกเป็นส่วนสำคัญขององค์กร

เมื่อใดที่พนักงานรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญภายในองค์กร จะทำให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน มีแรงใจทุ่มเท และตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ออกมาได้มากขึ้น นับว่าเป็นอีกแรงจูงใจในการทำงานที่ดีที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานต้องการทำงานเพื่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทุกองค์กรสามารถเลือกนำไปประยุกต์ใช้ได้ แต่ทั้งนี้ แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ควรสร้างความเข้าใจในทิศทางการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม พร้อมมองหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร แล้วค่อยนำวิธีต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้ตรงกับจุดประสงค์ด้วย รวมถึงการพูดคุย รับฟังปัญหาข้อติชมต่าง ๆ จากตัวพนักงาน ก่อนที่จะมีการนำวิธีเหล่านี้หรือนโยบายเข้ามาใช้งานจริงภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทำให้บรรยากาศการทำงานกลายเป็นแรงจูงใจอย่างแท้จริง

 

บทความแนะนำ

สรุป

สำหรับใครที่มองหางาน ไม่ว่าจะเป็นหางานนิคมอุตสาหกรรม นิคมลาดกระบัง หางานต่างจังหวัด สามารถหางานผ่านเว็บไซต์ JOBKUB ได้ เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมงานทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น หางานเชียงใหม่ หางานหาดใหญ่ หางานภูเก็ต หางานกรุงเทพ หางานโคราช หางานขอนแก่น หางานชลบุรี หางานนนทบุรี หางานระยอง หางานนิคมลาดกระบัง หางานนิคมเวลโกรว์ ล้วนมีงานรองรับหลากหลายประเท เพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ฝากประวัติ Resume ไว้เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ ค้นหา Resume ของคุณได้ง่ายขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องเป็นฝ่ายหางานแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้เกิดการติดต่อเรียกสัมภาษณ์งาน และได้งานทำไวขึ้นด้วยนั่นเอง

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น