หางานนิคมอุตสาหกรรม ทางเลือกของคนยุคใหม่

หางานนิคมอุตสาหกรรม ทางเลือกของคนยุคใหม่ นิคมอุตสาหกรรม แหล่งรวมโรงงานจากหลายบริษัท ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ ที่มีอัตราการจ้างงานสูง เพียบพร้อมไปด้วยสวัสดิการที่ดี มอบโอกาสการก้าวหน้าสูง และมีความมั่นคง เหมาะสำหรับกลุ่มคนหางานในยุคนี้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสายงานบริหาร การผลิต บุคลากรสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ R&D ตลอดจนวิศวกร เป็นต้น

สารบัญ

 

งานนิคมอุตสาหกรรม บางคนอาจคิดว่าเป็นงานที่หนัก ใช้ร่างกายเป็นส่วนใหญ่ แต่แท้จริงแล้วการทำงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือทำงานภายในโรงงานนั้นจะมีแผนกปลีกย่อยมากมาย โดยสามารถแบ่งสายงานได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่โรงงานนั้นประกอบกิจการด้วย

ตัวอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งผลิตสินค้าด้านอาหารเสริมขนาดใหญ่ ซึ่งตำแหน่งงานหลัก ๆ ภายในโรงงานก็คือ หัวหน้าฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายผลิต, Sale, QC Supervisor, เจ้าหน้าที่ R&D, เจ้าหน้าที่การตลาด เป็นต้น ถึงแม้ต้องทำงานเยอะ แต่ค่าตอบก็คุ้มค่าไม่ใช่น้อย ด้วยเหตุนี้การหางานนิคมอุตสาหกรรมจึงกลายเป็นทางเลือกของคนยุคใหม่

 

นิคมอุตสาหกรรม แหล่งพัฒนาเศรษฐกิจ

หางานนิคมอุตสาหกรรม ทางเลือกของคนยุคใหม่

นิคมอุตสาหกรรม แหล่งรวบรวมโรงงานจากหลายบริษัทและประเภทธุรกิจ ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ มาไว้ในพื้นที่เดียวกัน โดยมีการจัดสรรอย่างเป็นสัดส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องทำงานในพื้นที่ ซึ่งบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการมากมาย เช่น ธนาคาร ศูนย์การค้า รถรับส่ง และที่พักอาศัยสำหรับคนงาน ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงาน และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยนิคมอุตสาหกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง, สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เป็นต้น

 

ข้อดีการทำงานนิคมอุตสาหกรรม

หางานนิคมอุตสาหกรรม ทางเลือกของคนยุคใหม่

การทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ถึงแม้จะห่างไกลตัวเมือง ไม่ค่อยมีแสงสี แต่การทำงานนิคมอุตสาหกรรมมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้และสวัสดิการ เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จในชีวิตสูง

1.ค่าใช้จ่ายน้อย โดยบางตำแหน่งภายในโรงงานมีชุดยูนิฟอร์มให้ มีโรงอาหารพนักงาน มีรถรับส่ง ตลอดจนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันแทบทุกด้าน ทำให้กลุ่มคนที่ทำงานในโรงงานมีเงินเก็บจำนวนมาก

2.ค่าตอบแทนสูง นอกจากทำงานรับเงินเดือนแล้ว ยังมีค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินพิเศษจากการทำ OT เบี้ยขยัน ค่าคุณภาพงาน หรือเงินโบนัสประจำปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของบริษัทและผลงานของพนักงานแต่ละท่านด้วย

3.สวัสดิการดี เพราะแต่ละบริษัทมีสวัสดิการหลายด้าน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องแบบพนักงาน รถรับส่ง หรือค่าเบี้ยกันดาร สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กันดาร อีกทั้ง บางโรงงานเมื่อทำงานเป็นเวลานาน อาจมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นตามอายุงานด้วย

4.โอกาสความก้าวหน้าสูง หากคุณเก่งและขยันทำงาน มีโอกาสการเติบโตในสายอาชีพและได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว แถมเงินเดือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

5.ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงสูง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผลิตสินค้าส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้เวลาเราทำธุรกรรมบางอย่าง เช่น กู้เงินซื้อบ้านหรือทำบัตรเครดิต บัญชีของเราก็จะมีความน่าเชื่อถือตามชื่อเสียงขององค์กร

 

รายละเอียดสายงานย่านนิคมอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง!?

รายละเอียดสายงานย่านนิคมอุตสาหกรรม

อย่างที่กล่าวไป การทำงานนิคมอุตสาหกรรมมีหลายตำแหน่งงานที่แตกย่อยเยอะมาก เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่แหล่งรวมโรงงานมากมาย จึงมีอัตราความต้องการจ้างงานสูง เพื่อรอบรับการเติบโตภายในอนาคต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการหางานในนิคมอุตสาหกรรม อาจต้องศึกษาว่า นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ไหนที่มีโรงงานที่เปิดรับพนักงานบ้าง และโรงงานนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร มีตำแหน่งงานใดที่น่าสนใจ เพราะฉะนั้น เรามาดูรายละเอียดสายงานในมีความต้องการสูงภายในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมกันดีกว่า

1.สายการผลิต

การทำงานในสายนี้ จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการผลิตสินค้า ตรวจสอบ ก่อนส่งมอบสินค้าไปยังขั้นตอนต่อไป ซึ่งสายงานการผลิตส่วนมากจะเป็นคนที่สวมชุดเครื่องแบบของโรงงานและทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ภายในโรงงาน โดยสายการผลิตจะมีตำแหน่งงานแตกย่อยไปอีก เช่น ฝ่ายผลิต ควบคุมคุณภาพ ควบคุมดูแลเครื่องจักร วิศวกรเครื่องกล เป็นต้น

2.สายงานสนับสนุน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่คอยทำงานและดูแลงานอยู่เบื้องหลัง ตั้งแต่การคัดสรรพนักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ซ่อมบำรุง งานบัญชี วางแผนการผลิต นำเข้า-ส่งออก บุคคล/ฝึกอบรม วิศวกรรมอุตสาหการ / โรงงาน ซึ่งบางงานแม้จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม แต่ก็ทำงานในส่วนที่เป็นออฟฟิศเหมือนกับงานบริษัททั่ว ๆ ไป

3.สายงานบริหาร

ทุกโรงงานต้องการนักวางแผนทำหน้าที่คอยกำหนดทิศทางงาน การบริหาร รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ภายใต้คำนำหน้าตำแหน่งอย่าง หัวหน้าหรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นสายงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง

4.Sale หรือพนักงานขาย

โรงงานผลิตสินค้าเพื่อส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้พนักงานขายจำนวนมาก เพื่อกระจายสินค้าให้เป็นรู้จักและต้องการในตลาดวงกว้าง ซึ่งรูปแบบการขายมีตั้งแต่การหาลูกค้ารายใหม่ การติดต่อลูกค้ารายเก่า ตลอดจนการทำตลาดในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่า ค่าตอบแทนของสายงานนี้สูงมาก

5.Logistics และ Supply Chain

สายงานโลจิสติกส์ คือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนของสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น จัดการช่องทางจำหน่าย การขนส่ง กระจายสินค้า และจัดซื้อจัดหา ในขณะที่ซัพพลายเชนจะดูแลจัดการเรื่องต่าง ๆ ในกระบวนการระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายปัจจัยผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น

 

บทความแนะนำ

สรุป

หางานนิคมอุตสาหกรรม จึงกลายเป็นทางเลือกของคนยุคใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ช่วยลดค่าครองชีพ ให้สวัสดิการที่ครอบคลุม ดังนั้น หากต้องการหางานนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม สามารถหางานและสมัครงานได้ที่ JOBKUB เพราะที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมงานทั่วประเทศ สามารถฝากประวัติเรซูเม่ เพื่อเพิ่มโอกาสหางานได้ง่ายขึ้น และได้งานไว้ได้เลย

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น