อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567

อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567 ยุคดิจิทัล (Digital Era) มีความทันสมัยด้านอิเล็กทรอนิกส์่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารภายในสังคม ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสาร ภาพ หรือวิดีโอ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และยุคดิจิทัลนี้ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพการทำงานในปี 2567

สารบัญ

 

อาชีพที่มาแรง และธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในปี 2567 นี้ ประกอบด้วยธุรกิจเทคโนโลยี AI กับธุรกิจโรโบติกส์ (robotics) จะมีบทบาทและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล, ธุรกิจเช่าคลาวด์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล, ธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cyber Security) ต่าง ๆ รวมถึงบริการดูแลเกี่ยวกับความยั่งยืนก็จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้อาชีพทางด้านอีคอมเมิร์ช (E-commerce) ยังคงมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอาชีพด้านการขนส่งด้วยเช่นกัน

เนื่องจากโลกปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นมากขึ้น หลายธุรกิจต่างพยายามหาความก้าวหน้าใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองให้เดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด และดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานได้หลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ ทางเราจึงมาแตกย่อยสายอาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567 ควบคู่ไปกับหน้าที่สำคัญให้ทุกท่านที่กำลังมองหาสายอาชีพมั่นคงทำ ได้สร้างอนาคตของตัวเองต่อไป

 

อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567

อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567

จากการสำรวจพบว่าแนวโน้มตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งในประเทศไทย ระดับเอเชีย หรือระดับโลก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้หางานรู้ตัวว่ากำลังเป็นที่ต้องการมีอำนาจการต่อรองในด้านบวก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด 19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้เริ่มเกิดการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน แม้แต่เด็กจบใหม่จำนวนมากที่เรียบจบมามีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ ต่างเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น และอาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567 นี้มีอะไรบ้าง มาดูพร้อม ๆ กันเลย

 

สายอาชีพด้านการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล และ AI

อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

ทำหน้าที่ใช้ Big Data มาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาภายในองค์กร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือ เช่น Database, Programing หรือเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization เพื่อเปลี่ยน Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาล มีความซับซ้อนให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่สะอาด พร้อมสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในลำดับถัดไป

อีกทั้ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทำอย่างแท้จริง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย อธิบายหรือนำเสนอข้อมูลมหาศาลที่ซับซ้อน ให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเป็นโมเดล เพื่อทำนายแนวโน้มและกำหนดทิศทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งโดยปกติแล้ว Data Scientist จะต้องมีทักษะที่ Data Analyst มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงทักษะการนำเสนอ แต่สิ่งที่ Data Scientist จะต้องมีเพิ่มเติมนั่น คือ ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งมีความน่าจะเป็นเพื่อการทำนายแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้แม่นยำมากที่สุด พร้อมทั้งมีความรู้ในเรื่องการเขียนโค้ดโปรแกรมทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็น R, Python หรือ Scala สำหรับใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถ้าหากมีทักษะนี้มักได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)

ทำการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งไปเก็บไว้ใน Database, Data Warehouse หรือ Data Lake เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่ง Data Engineer จะต้องมีทักษะด้าน Database ตั้งแต่ระบุชนิดของข้อมูล วางโครงสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล รวมไปการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ SQL, NoSQL, Python, ระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data เช่น Hadoop, Spark รวมถึงระบบ Cloud Computing และอื่น ๆ สามารถใช้แพลตฟอร์มจัดการ Big Data ได้เป็นอย่างดี

 

สายอาชีพด้านการ Designer

อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567

Mobile Application Developer

ทุกวันนี้หลายคนต่างก้มหน้าอยู่กับสมาร์ทโฟนจนกลายเป็นปัจจัยชีวิตอันดับต้น ๆ ที่ขาดไม่ได้ หลายองค์กรและภาคธุรกิจจึงพยายามตอบรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงรูปแบบการดำเนินธุรกิจมาสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ดังนั้น นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนจึงเป็นอาชีพที่เริ่มมาแรง และเป็นที่ต้องการตัวในตลาดสูงมากขึ้น

นักวาดสติ๊กเกอร์สำหรับการแชท

แอพพลิเคชั่นการแชทพูดคุยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงาน นักวาดสติ๊กเกอร์เลยกลายเป็นอาชีพใหม่ที่น่าจับตา เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการวาดและออกแบบสติ๊กเกอร์ขายผลงานของตัวเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หากผลงานได้รับความนิยมในการดาวน์โหลด ก็สามารถต่อยอดไปต่อได้ หรือผลงานใครเป็นที่ต้องการของลูกค้าแบรนด์ใหญ่ ๆ ก็มีโอกาสได้รับงานวาดสติ๊กเกอร์ตามคาแรคเตอร์ของแบรนด์นั้น ๆ

บทความแนะนำ

 

สรุป

อาชีพมาแรงในยุคดิจิทัลปี 2567 ทั้งหมดนี้เป็นอาชีพที่ต้องการของตลาด เนื่องจากประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทุกธุรกิจต้องการบุคลากรที่เข้าใจงาน และพร้อมเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายอาชีพที่ทางเราได้นำมาเสนอนี้ ล้วนตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจอย่างมาก และคาดว่าในอนาคตอาจกลายเป็นสายอาชีพที่ขาดแคลนทางการตลาดก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่ต้องการทำอาชีพมั่นคง ต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาดให้เท่าทันเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง ยิ่งคุณมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาด งัดออกมาใช้รับรองได้ว่า คุณจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนั้นได้แน่นอน

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น