ตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024

ตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024 เป็นที่น่าแปลกใจกลุ่มคนว่างงานทั่วโลกเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ว่างงานที่สนใจหางานลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันหางานที่สูงขึ้น ทำให้หางานยาก ประกอบกับหลายองค์กรตั้งมาตรฐานคุณสมบัติการรับสมัครงานไว้สูง ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ก็ยังคงมีตำแหน่งงานที่มาแรง และมีการแข่งขันอย่างดุเดือดมากมาย

สารบัญ

 

ตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024 มีหลายสายอาชีพ เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่การเติบโตทางด้านผลผลิตยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญคือ หลายองค์กรต้องปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และนำพาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดสินค้านั้น ๆ ส่งผลให้ต้องปรับการคัดเลือกตำแหน่งงานมากขึ้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขันสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กร ดังนั้น ทางเราจึงได้รวบรวมตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024 ทั้งทางด้านการทำงาน และการหางานไว้ดังนี้

 

1. งานข้าราชการ

ตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024

แน่นอนว่า งานข้าราชการเป็นสายอาชีพที่ใครก็ต่างต้องการ เพราะมีความมั่นคงด้านชีวิตแทบทุกด้าน โดยมีข้อดีคือ ทำงานหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษต่าง ๆ ทำให้มีเวลาพักผ่อนหรือนำไปทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้ ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ มากมาย เช่น การเบิกค่าน้ำมัน รถประจำตำแหน่ง การรักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานจัดสรรให้ จึงทำให้เป็นตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงเพื่อสอบเข้าบรรจุจำนวนมาก

 

2. งานสื่อสารมวลชน

ตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024

หน้าที่สำคัญของสื่อมวลชน คือ การนำเสนอข่าว การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนในสังคม ตำรา เอกสารด้านการเรียนการสอนวิชาการหนังสือพิมพ์ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวหรือข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ ซึ่งเป็นสายงานที่ต้องแข่งขันหลายด้านไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเวลา, ความสดใหม่ของเนื้อหา, ความถูกต้องและชัดเจน, และแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่งในวงการข่าวสาร ยิ่งสำนักงานใดสามารถนำเสนอได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีความชัดเจนย่อมสร้างความสนใจ ทำให้ประชาชนอยากติดตามมากขึ้น อีกทั้ง การรับตำแหน่งด้านสื่อสารมวลชนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจริง ๆ จึงจะได้รับโอกาสรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

 

3. งานวิทยาศาสตร์ / วิจัยพัฒนา

ตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูงในปี 2024

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตลาด ซึ่งประกอบไปด้วยการทดลอง การทดสอบ การวิเคราะห์ สร้างความแปลกใหม่ให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความโดดเด่น และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ตลอดจนสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น ช่วยให้องค์กรได้รับนวัตกรรมใหม่ เป็นผลงานและรางวัลให้กับพนักงานในองค์กรเกิดความภูมิใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และยังช่วยยกระดับคุณภาพขององค์กรได้ด้วย เพราฉะนั้น ตำแหน่งในสายงานนี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญพอตัว และต้องแข่งขันกับคู่แข่งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ทำงานสายนี้ต้องปรับตัวให้ทันเช่นเดียวกัน

 

4. งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ หรือเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่สำคัญ เพราะต้องคอยดูแลการผลิต ไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ซื้อและดูแลรักษาให้สินค้าอยู่ในสภาพดีตลอดกระบวนการ อีกทั้ง เป็นตำแหน่งงานที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ของซัพพลายเชน ส่งผลต่อการส่งมอบวัตถุดิบและบริการต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา และการนำสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด และช่วยลดต้นทุนของสินค้าและต้นทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นผลมาจากการลดจำนวนสินค้าคงคลัง ฯลฯ ดังนั้น จึงเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก และการค้นหาผู้สมัครงานที่จะมารับผิดชอบหน้าที่นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากพอสมควร จึงทำให้เกิดการแข่งขันชิงตำแหน่งงานนี้ค่อนข้างเยอะ

 

5. งานการตลาด Digital Marketing

งานการตลาด Digital Marketing

อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วว่า สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตำแหน่งงานการตลาด Digital Marketing ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจาก Digital Marketing ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด, สามารถใช้ช่องทางบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด, สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและมากขึ้น, รู้เท่าทันเทรนด์ผู้บริโภคได้เร็ว นำไปสู่การเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร

อีกทั้งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องอยู่ในเส้นทางที่ท้าทาย โดยใช้ไอเดียต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จ ยิ่งสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทด้านการทำงาน และการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันด้านการใช้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่หนึ่งของตลาด และสามารถครองใจกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะยาว และเป็นตำแหน่งงานที่หลายองค์กรต่างตั้งความหวังไว้สูง จึงใช้เวลาในการคัดเลือกผู้สมัครงานค่อนข้างละเอียด

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

ซึ่งทั้ง 5 ตำแหน่งงานนี้เรียกได้ว่า มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงทั้งในตลาดสากล และด้านการทำงาน เพื่อยกระดับธุรกิจให้ล้ำหรือไม่น้อยหน้าคู่แข่ง อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งงานที่ต้องแข่งขันด้านการใช้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรท่ามกลางกระแสสื่อออนไลน์ที่มีความผันผวนสูง แต่ไม่ว่าจะมีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหน หากคุณเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของตำแหน่งงานนั้น ย่อมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน เพราะทุกอย่างล้วนต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดังนั้น อย่ามองว่ามีการแข่งขันสูงจนถอดใจหางาน ถ้าคุณเชื่อมั่นในความสามารถ และพร้อมเรียนรู้อย่างไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทุกองค์กรต่างเปิดใจรับคุณแน่นอน โดยทุกท่านสามารถค้นหางานในตำแหน่งงานที่ต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือฝากประวัติ Resume เพื่อสร้างความสนใจให้องค์กรต่าง ๆ ที่กำลังหาผู้สมัครงานได้ค้นพบเจอประวัติ Resumeของคุณง่ายขึ้น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้งานทำเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงด้านการแข่งขันหางานในยุคปัจจุบันได้มากเลยทีเดียว

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น