10 อันดับสายงาน เงินเดือนสูงสุดในปี 2023

10 อันดับสายงาน เงินเดือนสูงสุดในปี 2023 ในปี 2023 นี้ อาจเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ของใครหลาย ๆ คน โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และก็มีคนจำนวนไม่น้อยต่างมองหางานใหม่ ที่ตอบโจทย์ต่อความรู้และความสามารถที่ตนเองมี นอกจากนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย ส่งผลกระทบต่อวงกว้างและความต้องการของตลาด จนทำให้ทุกคนพยายามไขว่คว้าอาชีพที่มั่นคง เพื่อสร้างรายได้มากพอสำหรับการเลี้ยงชีพ

วันนี้ JOBKUB จะมาบอกกล่าวถึง 10 อันดับสายงาน ที่ตลาดกำลังต้องการมากที่สุด ทั้งยังได้เงินเดือนสูงในปี 2023 ตลอดจนมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้าด้วย ไม่เพียงเท่านี้ 10 สายงานเหล่านี้ยังมีความต้องการในตลาดต่างประเทศสูงมากขึ้นเช่นกัน

สารบัญ

 

พยาบาล (Nurse Practitioner)

พยาบาล

พยาบาล (Nurse Practitioner) ต้องผ่านการถูกฝึกให้ทำงานหลายอย่างคล้ายกับแพทย์ จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เป็นหนึ่งในทักษะที่มีคุณค่าต่ออนาคตมาก ๆ

รายได้เฉลี่ย (ไม่รวมเงินพิเศษ) สำหรับพยายาลวิชาชีพในประเทศไทย 8 แสน-1ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยสำหรับพยายาลวิชาชีพในต่างประเทศ 4 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ควรมี :

 • การสื่อสารกับผู้ป่วย
 • ประเมิน และวินิจฉัยอาการในเบื้องต้นได้อย่างแม่นยำ
 • อธิบายความรู้ให้แก่คนไข้เข้าใจง่าย
 • มีความรู้ ความสามารถในการบริการอย่างดีเยี่ยม
 • อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการรักษา

 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

สายงานด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) หรือ DS เป็นผู้นำเครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง Data Mining, เทคนิคเชิงสถิติ, Algorithms และ Machine Learning เพื่อสร้างโมเดลระบุแนวโน้มหรือ Pattern ทำนายพร้อมหา Insight จากข้อมูลดิบ โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะนำผลลัพธ์มาใช้เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ ทำให้อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่ต้องการในตลาดทุกภาคส่วน

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 900,000- 1,200,000 บาท/ปี

รายได้เฉลี่ยในต่างประเทศ 3 – 4 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ควรมี :

 • Coding ขั้นพื้นฐาน
 • ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล
 • สถิติและการคำนวณ
 • ตีความ นำเสนอข้อมูลให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

 

การบริหารโครงการ (Project Manager)

การบริหารโครงการ

สายงาน (Project Management) หรือการบริหารโครงการ คือ การวางแผนดำเนินโครงการให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การบริหารทรัพยากรในมืออย่างคุ้มค่า ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาด ทำให้งานสำเร็จราบรื่น พร้อมวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงในส่วนต่างๆ

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 1-3 ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยในต่างประเทศ 3 ล้านบาทต่อปี

ทักษะที่ควรมี :

 • วางแผนและกลยุทธ์
 • บริหารทีมและเวลา
 • ความเป็นผู้นำ
 • การสื่อสารที่ดี
 • เชี่ยวชาญการใช้ Excel

 

นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analyst)

นักวิเคราะห์การตลาด

สายงานการทำการตลาด ในรูปแบบลูกผสมของคนทำงานสาย Data และสาย Marketing ทำงานเกี่ยวกับการหา Insight ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยี โดย Platform และ Tools สามารถช่วยนักการตลาดในการเก็บข้อมูล, วิเคราะห์​, โมเดล, และแสดงผลข้อมูล เพื่อที่จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญต่าง ๆ ที่ดูแลให้ดีขึ้น

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 6 แสน-1 ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยต่างประเทศ 3 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • แสดงที่มาที่ไปของการทำตลาด
 • สร้างแบบจำลองการทดลอง
 • ทำรายงาน/แดชบอร์ดเสนอข้อมูล
 • คาดการณ์แนวโน้มเทรนด์จากฐานข้อมูล

 

การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย  (Network Security) 

การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) (รายได้เฉลี่ย 4 ล้านบาทต่อปี) ทำหน้าที่ป้องกันและตรวจสอบการเข้าถึงทั้งระหว่างภายในเครือข่าย เครื่องแม่ข่ายและอินเทอร์เน็ต ยิ่งโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีมากขึ้น อาชญากรรมทางไซเบอร์ก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้สายอาชีพนักวางระบบความปลอดภัยเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาด

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 7แสน-1.3ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยต่างประเทศ 4 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • ป้องกันทรัพย์สินทางไซเบอร์
 • หมั่นตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
 • ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ หรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
 • ความเข้าใจในจริยธรรมไซเบอร์

 

ฝ่ายบุคคล (Human Resources)

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล Human Resources หรือ HR ทำหน้าที่ดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้ทำงานตามค่า KPI พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน HR มีวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จึงต้องปรับตัวเพิ่มบทบาทในการดูแลชีวิตในองค์กรมากขึ้น เพื่อตอบรับกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วย

รายได้เฉลี่ยนในประเทศไทย 6-7 แสนบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยต่างประเทศ 2 – 3 ล้าน/ต่อปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • การสื่อระดับดีเยี่ยม
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การจัดการองค์กร
 • วางกลยุทธ์และปรับทีม

 

วิศวกรบล็อกเชน (Blockchain Engineer)

วิศวกรบล็อกเชน

สายงานวิศวกรบล็อกเชน คาดว่า อีก 5-10 ปีข้างหน้า ตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 85.9% ต่อปี โดยทำหน้าที่รับผิดชอบการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ blockchain บอกเลยว่า มีความต้องการในตลาดสูงมาก

รายได้เฉลี่ยประเทศไทย 6 แสน-2 ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยต่างประเทศ 4 – 5 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • ภาษาคอมพิวเตอร์ (Java, C++, Python)
 • ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมบล็อกเชน
 • เข้าใจเรื่องระบบ Crypto และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

นักการตลาดดิจิทัล

สายงานด้านนักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คือการใช้ช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด จากฐานข้อมูลที่ช่วยเจาะลึก และพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค ทำให้ความเชี่ยวชาญในสายงาน Digital Marketing จึงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 9 แสน – 2 ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยต่างประเทศ 2.2 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจจากฐานข้อมูล
 • ดึงข้อมูลเชิงลึกจากฐานขนาดใหญ่
 • ทักษะด้าน SEO (Search Engine Optimization)
 • ใช้ Keywords สร้างพื้นที่และเพิ่มความโดดเด่นให้เนื้อหา
 • บริหารงบสำหรับการทำโฆษณา
 • ทักษะการสื่อสารดี เข้าใจง่าย

 

ผู้บริหารด้านการเงิน (Financial Manager)

ผู้บริหารด้านการเงิน

สายงานที่ต้องดูแลเรื่องการเงิน เพราะในยุคที่การลงทุนมีความเสี่ยง สิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะในฐานะบุคคลหรือองค์กร ต้องช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้การลงทุน บริหารจัดการด้วยความรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงในจุดต่าง ๆ สร้างความมั่งคั่งโดยต้องเข้าใจในธุรกิจ และศาสตร์ของการลงทุนอย่างลึกซึ้ง

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 8 แสน – 2 ล้านบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยในต่างประเทศ 4 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ
 • การสื่อสารและนำเสนอระดับดีเยี่ยม
 • จัดการตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว
 • บริหารจัดการความเสี่ยงให้องค์กร

 

งานโทรคมนาคม (Telecommunications engineering)

งานโทรคมนาคม

สายงานด้านโทรคมนาคม เป็นสายอาชีพที่ช่วยวางแผนงานเกี่ยวกับรากฐานของประเทศ ยิ่งมีประสบการณ์ ยิ่งมีโอกาศเลื่อนตำแหน่ง รายได้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

รายได้เฉลี่ยในประเทศไทย 6-9 แสนบาท/ปี

รายได้เฉลี่ยในต่างประเทศ 1-2 ล้านบาท/ปี

ทักษะที่ต้องมี :

 • ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการสื่อสาร
 • ให้คำปรึกษาลูกค้า และผู้ให้บริการ
 • มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต

 

บทความแนะนำ

สรุป

สายงานแต่ละประเภทมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ทั้ง 10 อันดับสายงาน เงินเดือนสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ หากคุณจบทางสายอาชีพเหล่านี้ หรือมีความรู้ ความสามารถ เริ่มพัฒนาตัวเอง เพื่อไต่ระดับตำแหน่ง และเงินเดือนให้สูงขึ้นได้ รับรอง 10 สายงานทั้งหมดนี้มีความต้องการทางตลอดเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น