10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน

10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน หลังจากที่คุณถูกเรียกสัมภาษณ์งาน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพิจารณารับคุณเข้าทำงาน ดังนั้น ต้องเตรียมความสู่การสัมภาษณ์งานอย่างชาญฉลาด ด้วยเหตุนี้ JOBKUB จึงขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยซัพพอร์ตให้คุณผ่านการสัมภาษณ์งาน และได้งานตามต้องการอย่างรวดเร็ว จึงได้รวบรวม 10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอเวลาสัมภาษณ์งานมาเป็นเกร็ดความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ และถูกใจผู้สัมภาษณ์งานมากที่สุด

สารบัญ

 

5 สิ่งที่คุณต้องมี ขณะสัมภาษณ์งาน

 

  • มีสติ อย่าตื่นเต้นจนตอบคำถามไม่รู้เรื่อง
  • ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา
  • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  • มีสมาธิ จดจ่ออยู่กับคำถามและผู้สัมภาษณ์
  • สร้างบุคลิกการนั่ง การเดิน และแต่งตัวให้สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส

 

10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน

10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน

1.เล่าเกี่ยวกับตัวคุณคร่าว ๆ ให้ฟังหน่อย!?

แนวทางการตอบ : ควรใช้เวลาตอบคำถามนี้ 2-3 นาทีเท่านั้น โดยเนื้อความต้องกระชับ เช่น คุณเรียนจบที่ไหน!? คณะ/สาขาอะไร!? และมีประสบการณ์ด้านการทำงานรูปแบบไหนมาบ้าง!? โดยเล่ารายละเอียดตามลำดับเหตุการณ์ หากมีประสบการณ์ทำงาน ให้ยกตัวอย่างประกอบ เช่น เคยทำงานด้านการตลาด รูปแบบการทำงานเป็นทีมวางแผนประสานงานอย่างมีระบบ เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำงาน พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทแห่งนี้ เป็นต้น

2.ทำไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า!?

แนวทางการตอบ : ควรตอบตามความเป็นจริงให้มากที่สุด แต่ไม่ควรพาดพิงกับบริษัทเก่า แต่กรณีที่คุณลาออกจากที่เก่าเพราะเจอเรื่องราวอันเลวร้ายมาก ๆ ขอแนะนำให้คุณควรตอบโดยมองโลกในแง่ดี เช่น ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และอยากเรียนรู้งานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเล็งเห็นว่า ตำแหน่งนี้มีเนื้องานที่น่าสนใจ พร้อมลงมือทำอย่างเต็มที่ และจะนำประสบการณ์ที่มีมาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

3.ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเราหรือไม่!?

แนวทางการตอบ : ก่อนเข้ามาสัมภาษณ์คุณต้องหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับตัวบริษัท เช่น ประวัติความเป็นมาขององค์กร วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ ภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นหาได้ตามหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม และความตั้งใจที่จะเข้าทำงานในบริษัทแห่งนี้

4.ทำไมคุณถึงสมัครงานกับบริษัทเรา!?

แนวทางการตอบ : หากคุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้มาพอสมควร ควรตอบอย่างมีเหตุผล เช่น จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลของตำแหน่งงานนี้ ซึ่งมีความน่าสนใจมาก ๆ เหมาะสำหรับความรู้ที่ตัวคุณมี พร้อมยกตัวอย่างประกอบว่า จะนำความรู้ทางด้าน …..(ของคุณ) มาพัฒนาบริษัท และใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในอนาคต

10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน

5.คุณคิดว่า ตำแหน่งนี้ต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้าง!?

แนวทางการตอบ : คุณควรทำการบ้านก่อนสัมภาษณ์ ด้วยการอ่านรายละเอียดของตำแหน่งงาน และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ทางบริษัทต้องการ พร้อมตอบคำถามให้สั้น กระชับ ได้ใจความ และมีความมั่นใจในการพูดด้วย โดยไล่เรียงหน้าที่การทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ พร้อมเน้นยำว่าสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาต่อยอดเพิ่มเติมได้

6.คุณคิดว่า สามารถทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด!?

แนวทางการตอบ : คำถามนี้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และความชำนาญของตัวคุณ การตอบต้องแสดงถึงความมั่นใจและพร้อมทำงานในตำแหน่งนี้จริง ๆ โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ที่เรียนมาตอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

7.งานอดิเรกของคุณคืออะไร!?

แนวทางการตอบ : คำถามนี้ผู้สัมภาษณ์อาจพิจารณาอุปนิสัย บุคลิกภาพ ของตัวผู้สมัครว่าเป็นคนอย่างไร และยังสามารถรู้ถึงความคิด ความอ่าน การสังเกต และการเข้าร่วมกับคนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น ควรตอบให้ดูเป็นทางการ เช่น “ชอบเรียนรู้และอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน” หรือ “ยามว่างชองปลูกผัก ทำสวน ผ่อนคลายร่างกาย และได้ออกกำลังกายไปในตัว” เป็นต้น

8.จุดเด่น/จุดอ่อนของคุณคืออะไร!?

แนวทางการตอบ : จุดเด่นควรบอกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดในตัวเรา และสามารถนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง ส่วนจุดอ่อนควรบอกในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นแล้ว และบอกถึงผลหลังการปรับปรุงด้วย ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษอ่อนมาก ๆ ซึ่งตอนนี้กำลังเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จนสามารถพูดคุย หรือเขียนจดหมายภาษาอังกฤษได้แล้ว

10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน

9.คุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่!?

แนวทางการตอบ : เป็นเรื่องยากในการตอบคำถามประเภทนี้ ไม่ว่าคุณจะเลือกเงินเดือนที่มากหรือน้อย ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราทั้งสิ้น ทางที่ดีในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน ควรหาข้อมูลจากเพื่อน ๆ ที่ทำงานในบริษัทหรือคล้ายกับตำแหน่งที่คุณสมัครว่า ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม

หากผู้สัมภาษณ์งานเสนอเงินเดือนมาสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ อย่าเพิ่งรีบตอบตกลง ควรขอเวลาในการพิจารณาสัก 1-2 วัน แล้วค่อยให้คำตอบ เพราะถ้าเกิดคุณตอบตกลงไปแล้ว และมาขอใหม่ทีหลังก็เหมือนกับว่า คุณเป็นคนคนโลเล ไม่มีความมั่นคง และไม่น่าเชื่อถือ

10.คุณมีข้อสงสัยอะไรอีกไหม!?

แนวทางการตอบ : เมื่อการรสัมภาษณ์ได้ใกล้สิ้นสุดลงแล้วมักเจอคำถามนี้ การตอบคำถามต้องแสดงถึงความใส่ใจ เช่น สวัสดิการที่จะได้รับมีอะไรบ้าง หรือ คุณอาจจะไม่ต้องการถามอะไรก็ได้ เพราะถ้าคุณทราบข้อมูลของบริษัทนี้มากพอแล้ว แต่ถ้าเกิดสงสัยจริง ๆ ก็ควรตั้งคำถามที่ฟังดูดี

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : campus-star

บทความแนะนำ

สรุป

ถึงอย่างไรก็ตาม บทความนี้กับ 10 คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอ เวลาสัมภาษณ์งาน จะเป็นแนวทางเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานตามต้องการ สิ่งสำคัญที่สุด ต้องพูดในเชิงความเป็นจริง แสดงถึงตัวคุณให้มากที่สุด ตั้งใจฟังคำถามอย่างมีสติ พร้อมตอบด้วยความมั่นใจ ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ท้ายนี้ JOBKUB ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้งานที่ชอบ เจองานที่ใช่ ตรงตามความต้องการของทุกคน

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น