สายงานที่ให้เงินเดือนสูง ในย่านนิคมอุตสาหกรรม

สายงานที่ให้เงินเดือนสูง ในย่านนิคมอุตสาหกรรม ในย่านนิคมอุตสาหกรรมมีงานหลายประเภท เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานจำนวนมาก ทำให้มีอัตราการจ้างงานสูงควบคู่ไปกับสวัสดิการที่สูงตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะเริ่มเห็นได้ว่า สายงานด้านต่าง ๆ ในย่านนิคมอุตสาหกรรมมีทิศทางการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคการส่งออก รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน

สารบัญ

 

ฉะนั้น เรามาดูกันว่าสายงานที่ให้เงินเดือนสูงในย่านนิคมอุตสาหกรรม มีสายงานด้านใดกันบ้าง โดยเว็บไซต์ JOBKUB ได้ทำการรวบรวมมาทั้งหมด 8 สายงานด้วยกัน ที่เหมาะสำหรับคนต้องการหางาน และหาความมั่นคงในอนาคต

 

สายงานการผลิตและฝ่ายควบคุม

สายงานการผลิตและฝ่ายควบคุม

อย่างที่เคยกล่าวไปในบทความการหางานนิคมอุตสาหกรรม ทางเลือกของคนยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยพื้นที่ของโรงงานภาคการผลิตมากมาย และแน่นอนว่างานที่เปิดรับมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงานฝ่ายการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นสายงานสำคัญที่ขับเคลื่อนให้บริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สายงานการผลิตและฝ่ายควบคุม จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เนื่องจากต้องดูแลในภาคการผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบสินค้าไปยังขั้นตอนต่อไป จำเป็นต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักรหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ เพราะว่ากว่าสินค้าชนิดหนึ่งจะวางขายตามท้องตลาด สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ สินค้าชนิดนั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี โดยฝ่ายการผลิตและฝ่ายควบคุมต้องดูแลครองคลุมตั้งแต่การเตรียมทรัพยากรการผลิต จนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า และควบคุมต้นทุน ปริมาน และคุณภาพเพื่อให้ได้สินค้าตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ด้วย

 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000- 25,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เงินเดือนสูงถึง 50,000 บาท

 

สายงานฝ่ายสนับสนุน

สายงานฝ่ายสนับสนุน

เป็นสายงานที่คอยทำงานและดูแลงานอยู่เบื้องหลังในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรพนักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ การซ่อมบำรุง ธุรการ การเงิน ตลอดจนการวางแผนการผลิต นำเข้า-ส่งออก บุคคล/ฝึกอบรม วิศวกรรมอุตสาหการ / โรงงาน ถึงแม้จะคอยสนับสนุนในงานด้านต่าง ๆ แต่ค่าตอบแทนสูงพอตัว

 • เงินเดือนอยู่ที่ 20,000-30,000 บาท

 

สายงานวิศวกรอุตสาหกรรม

สายงานวิศวกรอุตสาหกรรม

วิศวกรอุสาหกรรม มีหน้าที่ดูแลระบบโรงงานอุตสาหกรรม คอยควบคุมดูแลมาตรฐาน ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานในด้านการผลิต ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต เป็นต้น สายงานนี้จำเป็นต้องมีความสามารถ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิต ระบบ เครื่องจักรและโครงสร้างให้เหมาะกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยงานวิศวกรอุตสาหกรรมสามารถนั้นแยกออกมาได้หลายแขนง อาทิ วิศวกรรมอุตสาหการด้านการจัดการ (Management), ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research), ด้านวัสดุศาสตร์ (Material) และด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing)

 • สายงานวิศวกรอุตสาหกรรม แต่ละสายจะมีอัตราเงินเดือนที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปเริ่มต้นที่ 27,000-38,000 บาท
 • หากมีประสบการณ์จะสูงขึ้นตามโครงสร้างของโรงงานนั้น ๆ

 

สายงานด้านการขาย

สายงานด้านการขาย

นิคมอุตสาหกรรม แต่ประเภทงานต้องการตำแหน่งงานขายค่อนข้างมาก ถึงแม้จะเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตาม แต่การแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง โดยตำแหน่งงานขายมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับบริษัท เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทที่ต้องคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการกับลูกค้า รวมถึงโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าเพื่อหารายได้เข้าบริษัท

 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000-30,000 บาท
 • ประสบการณ์ตรงสายงาน 3 ปีขึ้นไป 30,000-50,000 บาท

 

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

ตำแหน่งงานผู้จัดการโรงงานจำเป็นต้องมีประสบการณ์มากพอสมควร มีหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าภายในโรงงาน ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้า เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ภายในโรงงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมาก

 • ผู้จัดการโรงงาน เงินเดือนอยู่ที่ 40,000 – 60,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์)

 

Logistics และ Supply Chain

Logistics และ Supply Chain

สายงานด้าน Logistics และ Supply Chain มีหน้าที่สำคัญผิดชอบเรื่องการจัดเก็บสินค้า จัดการพื้นที่และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในคลังสินค้า ซึ่ง Logistics คือกระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนของสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น จัดการช่องทางจำหน่าย การขนส่ง กระจายสินค้า และจัดซื้อจัดหา ในขณะที่ Supply Chain ดูแลจัดการเรื่องต่าง ๆ ในกระบวนการระหว่างผู้ผลิตสินค้า ผู้ขายปัจจัยผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้

 • Logistics เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000-25,000 บาท
 • มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี เงินเดือนที่ได้รับประมาณ 35,000 – 60,000 บาท
 • Supply Chain เงินเดือนเริ่มต้นที่ 57,000 – 105,000 บาท
 • มีประสบการณ์ ระดับ Manager เงินเดือนอยู่ที่ 100,000-200,000 บาท

 

สายงานช่างเทคนิค

สายงานช่างเทคนิค

สายงานช่างเทคนิคในโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ต้องดูแลตั้งแต่การติดตั้ง ซ่อมบำรุง แก้ไข หรือแม้แต่ควบคุมการใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องจักรในโรงงาน ระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่า เป็นสายงานที่มีความต้องการสูง และยังเป็นสายงานที่เปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายระดับการศึกษา ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรับผิดชอบของงาน

 • สายงานช่างเทคนิค เงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 23,000 บาท
 • หากมีประสบการณ์ 3 – 5 ปี เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท

 

สายงานขนส่ง-คลังสินค้า

สายงานขนส่ง-คลังสินค้า

งานขนส่งและคลังสินค้า มีการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้าทำให้หลายโรงงานทำการค้าขายออนไลน์ หรือ E-Commerce ส่งผลให้การจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้น และมีบทบาทกระตุ้นการเติบโตของสายงานนี้โดยตรง โดยมีหน้าที่ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า-ออก, เบิกจ่ายสินค้า, ส่งเบิกใบให้พนักงงานจัดของ และจัดการส่งมอบสินค้า เป็นต้น

 • สายงานขนส่ง-คลังสินค้าเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000- 23,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เงินเดือนอยู่ที่ 25,000- 32,000 บาท

 

บทความแนะนำ

สรุป

สายงานในนิคมอุตสาหกรรมมีหลายประเภทมาก ที่มีความต้องการในปัจจุบันนี้ เนื่องจากภายในนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานหลายภาคธุรกิจ จึงกลายเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพของผู้ที่สนใจทำงานย่านนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีความสามารถในตำแหน่งงานใด สามารถเลือกหางานนิคมอุตสาหกรรมได้ ไม่เพียงได้รับเงินเดือนสูงตามโครงสร้างของโรงงานนั้น ๆ ยังมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี พร้อมมีโบนัสประจำปีตามฐานรายได้ของโรงงานด้วย อีกทั้งมีโอกาสก้าวหน้าและเติบโตสูงมากเลยทีเดียว

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น