Part 2 : หางาน สมัครงาน “งานภาคใต้” ตำแหน่งไหนมาแรงสุด

Part 2 : หางาน สมัครงาน “งานภาคใต้” ตำแหน่งไหนมาแรงสุด หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่างในภาคใต้ พร้อมแนะนำตำแหน่งงานที่มาแรงที่สุดในปี 2024 ทุกสาขาอาชีพ และอัปเดตงานใหม่ทุกวันที่เว็บไซต์หางาน JOBKUB เพื่อให้ทุกคนค้นหางานที่ใช่ ได้งานที่ชอบทำ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนทำงาน และจะมีตำแหน่งงานไหนกันบ้างนั้น มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

สารบัญ

 

ภาคใต้ ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี พื้นที่ทางภาคใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินเดีย ขนาบด้วยท้องทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก โดยเศรษฐกิจทางภาคใต้ที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย นั่นก็คือ เกษตรและผลิตอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคใต้ สามารถผลิตยางได้ประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตยางทั้งประเทศ ซึ่งภาคใต้มีการปลูกยางทุกจังหวัด เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ไม่เพียงเท่านี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเช็กอินมากมาย อย่างแหลมกระทิง ภูเก็ต, คีรีวง นครศรีธรรมราช, เกาะกำตก จังหวัดระนอง, จุดชมวิวเสม็ดนางชี พังงา เป็นต้น

นอกจากนี้ภาคใต้ยังเป็นแหล่งรวมธุรกิจในหลายสายอาชีพ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีการเปิดรับสมัครงานจำนวนมาก แต่การหางานภาคใต้ให้ได้งานที่ตรงใจ และมีโอกาสความก้าวหน้าสูงนั้น ต้องดูปัจจัยอะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจ, ทิศทางการเติบโตขององค์กร ตลอดจนการนำความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาองค์กร ซึ่งจะช่วยขยายอนาคตให้แก่องค์กรและตัวคุณได้มากเลยทีเดียว และตำแหน่งงานที่มาแรงสุดในรอบปี ทางเราได้นำมาเสนอด้วยกัน 5 อันดับ ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งงาน “พนักงานขายสินค้า

Part 2 : หางาน สมัครงาน “งานภาคใต้” ตำแหน่งไหนมาแรงสุด

ตำแหน่งงานนี้ เรียกได้ว่า เป็นที่ต้องการในทุกภูมิภาค ซึ่งพนักงานขายมีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนการขาย นำเสนอสินค้าเพื่อขายสินค้าให้เกิดกำไร พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า รับผิดชอบติดตามทวงเงินลูกค้า และประสานงานในด้านต่าง ๆ ตามแผนการขายที่กำหนด นอกจากได้รับเงินเดือนแล้ว หากสร้างยอดขายได้เยอะมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วย

เพราะฉะนั้น พนักงานขายสินค้า จึงเป็นตำแหน่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการขายโดยพนักงานขายจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท นำมาสู่ยอดขาย และเป้าหมายทางการเงินขององค์กร

เงินเดือน ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

พนักงานประสบการณ์ 1-5 ปี เริ่มต้น 12,000 -15,000 บาท

พนักงานประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป เริ่มต้น 15,000 บาท- 22,000 บาท

 

ตำแหน่งงาน “ช่างซ่อมบำรุง-เครื่องกลโรงงาน

Part 2 : หางาน สมัครงาน “งานภาคใต้” ตำแหน่งไหนมาแรงสุด

ดูแลเครื่องจักรการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่กำหนด คอยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง พร้อมบำรุงรักษาและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Preventive Maintenance) และตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่าง ๆ (ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบปั้มลม, ระบบ fire alarm) ตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านเครื่องจักรหรือเครื่องกลในกรณีที่เกิดการชำรุด เพราะการมีช่างซ่อมบำรุงประจำภายในองค์กรจะช่วยให้งานทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุด

เงินเดือน

อัตราค่าจ้าง 14,000-18,000 บาท

 

ตำแหน่งงาน “ตัวแทนขายภาคใต้

Part 2 : หางาน สมัครงาน “งานภาคใต้” ตำแหน่งไหนมาแรงสุด

หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนขายภาคใต้ คือ การนำเสนอสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ภายในองค์กรให้กับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าประจำในเขตภาคใต้ รวมทั้งติดตามยอดขาย และคำสั่งซื้อจากลูกค้า ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำรายงานการขาย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียกได้ว่า มีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กร เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้านการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

เงินเดือน

อัตราค่าจ้าง 22,000-37,000 บาท

 

ตำแหน่งงาน “พนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงาน “พนักงานฝ่ายผลิต”

พนักงานฝ่ายผลิต มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การควบคุมปริมาณการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการส่งมอบสินค้าให้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เรียกว่าอยู่ในทุกกระบวนการของการผลิตเลยทีเดียว ดังนั้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตออกมาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าในลำดับต่อไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ

เงินเดือน

อัตราค่าจ้าง  ประมาณ 15,000-30,000 บาท

 

ตำแหน่งงาน “คลังสินค้าและจัดส่ง

ตำแหน่งงาน “คลังสินค้าและจัดส่ง”

คลังสินค้าถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในระบบโลจิสติกส์อย่างมาก โดยหน้าที่ของคลังสินค้าหรือโกดังเก็บสินค้าหลัก ๆ นั้นจะใช้เพื่อการจัดเก็บวัตถุดิบ อาทิ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป ชิ้นส่วน อะไหล่ เป็นต้น พร้อมทำการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า นำมาซึ่งการวางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก รวมไปถึงควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด มีความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เพื่อที่จะส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

เงินเดือน

อัตราค่าจ้าง 16,000-23,000 บาท

 

บทความแนะนำ

 

สรุป

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานที่มาแรงอีกหลายสายงาน อย่างเช่น นักบัญชี, วิศวกร, เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทุกท่านที่สนใจหางาน สมัครงานภาคใต้ สามารถค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการ และเลือกเขตพื้นที่จังหวัดได้ตามสะดวก จะช่วยให้ค้นหางานที่ใช่เจอได้อย่างรวดเร็ว หรือสมัครสมาชิก พร้อมฝากประวัติ resume กับทาง JOBKUB ได้ เพื่อเปิดโอกาสในการหางานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถกดสมัครงานได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วอีกด้วย และใบสมัครงานของคุณก็จะถูกส่งไปยังบริษัทที่กดสมัครทันที

JOBKUB

ฝากความคิดเห็น